Zaraiskiy Mikhail

First Name:
Mikhail
Last Name:
Zaraiskiy
Height: 173 Weight: 83 Grip: L
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF ELEKTROSTAL CUPKUZNYAKUZNYA0000000
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF TOP LEAGUELEDIANYE VOINYLEDIANYE VOINY66101151833

Matches

25-02-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
25-02-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOUL
25-02-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
27-02-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
27-02-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
27-02-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
28-02-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOALGOAL
28-02-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
28-02-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
28-02-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
01-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
02-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
03-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTASSIST
03-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
03-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
05-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
05-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSIST
05-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOALFOUL
06-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
06-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
06-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
07-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
08-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
YCASSISTGOAL
09-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
09-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULGOAL
09-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALFOUL
11-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
11-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
12-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
12-03-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
12-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
12-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
13-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
08-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
14-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
14-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
14-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULGOAL
15-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
15-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOAL
15-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
17-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
17-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
18-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
18-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
19-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
19-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
19-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
20-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
20-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
20-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
21-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
21-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
23-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
23-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTGOAL
23-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
24-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSIST
24-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
25-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
25-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
26-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
26-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
27-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
27-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
24-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
20-04-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
20-04-2022 10:00
SHEST’ TROLLEY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
20-04-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTGOAL
21-04-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOAL
21-04-2022 13:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOALASSIST
21-04-2022 16:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOAL
22-04-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
22-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTRC
22-04-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALGOAL
25-04-2022 08:00
SHEST’ TROLLEY
LEDIANYE VOINY
GOAL
25-04-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTGOAL
25-04-2022 14:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSISTFOULGOAL
26-04-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
26-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTGOALGOAL
26-04-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSIST
27-04-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSIST
28-04-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
28-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
28-04-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
30-04-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
01-05-2022 08:00
SHEST’ TROLLEY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
01-05-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSIST
01-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
02-05-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
02-05-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
03-05-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
03-05-2022 13:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
03-05-2022 16:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
04-05-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
04-05-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
06-05-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
07-05-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
07-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
08-05-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
08-05-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
09-05-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
09-05-2022 16:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
10-05-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
10-05-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
10-05-2022 14:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTASSIST