Yamalov Arslan

First Name:
Arslan
Last Name:
Yamalov
Age:
19-05-2001 (21)
Team:
MOSKOVSKIY ESHELON
Height: 185 Weight: 87 Grip: L
Matches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
MOSKOVSKIY ESHELONMOSKOVSKIY ESHELON7217106761128

Matches

04-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
04-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTGOALGOALGOAL
04-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
05-05-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
05-05-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-05-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOALASSIST
06-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSISTGOAL
06-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
07-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTFOULASSIST
07-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOAL
07-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
07-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOULGOAL
08-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSISTASSIST
08-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
08-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
10-05-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULFOUL
10-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
10-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSISTGOAL
10-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOULASSIST
12-05-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALFOUL
12-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALASSIST
12-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOALFOUL
12-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOAL
13-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSIST
13-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
13-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOAL
14-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
14-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
14-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
14-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
16-05-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSIST
16-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALFOUL
16-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULGOALGOALASSISTGOAL
16-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
17-05-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
17-05-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
19-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
19-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALFOUL
19-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOALASSIST
20-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
20-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
20-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
20-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSISTFOULGOALASSIST
22-05-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
22-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
22-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSISTASSIST
22-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
23-05-2022
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOAL
23-05-2022
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTGOAL
24-05-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOAL
24-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOALASSIST
24-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
24-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOALASSISTASSISTASSIST
25-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALFOULASSISTASSISTFOUL
25-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSISTASSISTGOAL
25-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOALGOAL
26-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOALASSISTGOALGOALASSIST
26-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSISTASSIST
26-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST