Vorobyev Evgeny

First Name:
Eugeny
Last Name:
Vorobyev
Short name:
E.Vorobyev
Age:
05-09-1998 (23)
Country:
🇷🇺
Role:
Goaltender
Team:
KUZNYA
Height: 188 Weight: 80 Grip: L
Matches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
KUZNYAKUZNYA10000000

Matches

01-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
01-04-2021 20:45
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
02-04-2021 14:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
03-04-2021 11:45
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
03-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
05-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
BELSK
07-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
BELSK
07-04-2021 23:15
ALMATY
MOLOTOBOYTSY
08-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
08-04-2021 20:45
URALETS
MOLOTOBOYTSY
08-04-2021 22:00
MOLOTOBOYTSY
ALMATY
09-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
ALMATY
09-04-2021 10:30
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
09-04-2021 14:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
10-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
ALMATY
FOUL
10-04-2021 11:45
Armeets
MOLOTOBOYTSY
10-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
URALETS
12-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
12-04-2021 10:30
Armeets
MOLOTOBOYTSY
FOULFOUL
12-04-2021 14:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
13-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
13-04-2021 11:45
URALETS
MOLOTOBOYTSY
FOULFOUL
15-04-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
15-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
BELSK
15-04-2021 23:15
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
FOUL
16-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
0:0
URALETS
16-04-2021 22:00
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
17-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
17-04-2021 10:30
Armeets
MOLOTOBOYTSY
17-04-2021 14:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
18-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
18-04-2021 11:45
URALETS
MOLOTOBOYTSY
20-04-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
20-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
BELSK
20-04-2021 23:15
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
21-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
21-04-2021 14:15
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
22-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
22-04-2021 11:45
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
22-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
BELSK
23-04-2021 17:00
FERRUM
CHETYRE LEDOKOLA
23-04-2021 19:30
ALMATY
CHETYRE LEDOKOLA
FOUL
23-04-2021 23:15
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
24-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
FOUL
24-04-2021 23:15
Armeets
MOLOTOBOYTSY
FOUL
25-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
25-04-2021 20:45
BELSK
MOLOTOBOYTSY
25-04-2021 22:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
FOUL
26-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
26-04-2021 14:15
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
27-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
27-04-2021 11:45
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
27-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
BELSK
27-04-2021 18:15
FERRUM
URALETS
27-04-2021 19:30
URALETS
ALMATY
FOUL
27-04-2021 22:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
FOUL
29-04-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
0:0
CHETYRE LEDOKOLA
29-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
29-04-2021 23:15
Armeets
MOLOTOBOYTSY
30-04-2021 09:15
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
30-04-2021 10:30
ALMATY
KUZNYA
30-04-2021 14:15
FERRUM
KUZNYA
30-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
CRYSTAL
30-04-2021 20:45
BELSK
MOLOTOBOYTSY
30-04-2021 22:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
03-05-2021 18:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
03-05-2021 19:30
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
FOUL
03-05-2021 23:15
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
04-05-2021 18:15
URALETS
LEDIANYE VOINY
04-05-2021 20:45
URALETS
KUZNYA
04-05-2021 23:15
Armeets
URALETS
05-05-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
ALMATY
05-05-2021 11:45
FERRUM
MOLOTOBOYTSY
05-05-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
06-05-2021 09:15
LEDIANYE VOINY
Armeets
06-05-2021 10:30
CRYSTAL
LEDIANYE VOINY
06-05-2021 14:15
KUZNYA
LEDIANYE VOINY
06-05-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
URALETS
06-05-2021 20:45
BELSK
MOLOTOBOYTSY
10-05-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
10-05-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
URALETS
10-05-2021 23:15
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
01-05-2021 11:45
MOLOTOBOYTSY
URALETS
01-05-2021 13:00
CRYSTAL
MOLOTOBOYTSY
01-05-2021 15:30
KUZNYA
BELSK
11-05-2021 11:45
CRYSTAL
KUZNYA
11-05-2021 18:00
KUZNYA
CRYSTAL
11-05-2021 20:30
CRYSTAL
KUZNYA
12-05-2021 09:15
URALETS
KUZNYA
12-05-2021 14:15
KUZNYA
URALETS
13-05-2021 18:00
KUZNYA
BELSK