Vasiliev Pavel

First Name:
Pavel
Last Name:
Vasiliev
Height: 188 Weight: 85 Grip: L
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF TOP LEAGUEMOSKOVSKIY ESHELONMOSKOVSKIY ESHELON2898612296129225

Matches

25-02-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
25-02-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
27-02-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
27-02-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
27-02-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
28-02-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
28-02-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULGOAL
28-02-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
01-03-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOAL
01-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
01-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
02-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
02-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULFOUL
02-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
03-03-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
03-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
03-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
03-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
05-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
05-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
06-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
06-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
07-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
08-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
08-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
08-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
09-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
09-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
09-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
11-03-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTFOULFOUL
11-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
11-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
12-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
12-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
13-03-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULGOAL
13-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
13-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSIST
14-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
14-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
14-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
15-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
15-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
15-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
17-03-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
17-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
17-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSIST
17-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
18-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
18-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
19-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
20-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
YCASSIST
20-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
21-03-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
21-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
21-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
21-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
23-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
23-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALYC
23-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
24-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTFOULGOAL
26-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
26-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOUL
27-03-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
27-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
27-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
27-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSIST
24-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
YC
29-03-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
29-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
29-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
29-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
30-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSIST
30-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
30-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
30-03-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSISTFOUL
31-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
31-03-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
01-04-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALFOUL
01-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
01-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
02-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
02-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTYC
02-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
04-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTFOUL
04-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOALFOUL
04-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSIST
04-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
05-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
05-04-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALFOUL
05-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
05-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
06-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSIST
06-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
07-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
08-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
08-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
10-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
10-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
10-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
10-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
11-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
11-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
12-04-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSISTASSISTFOUL
12-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
12-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
12-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
13-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
13-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
13-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
14-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
14-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
16-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTYC
16-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULGOAL
16-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
17-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOALGOAL
17-04-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
17-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
17-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTFOUL
18-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
18-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
18-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTASSIST
19-04-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
19-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOULASSIST
19-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULFOUL
20-04-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTFOUL
20-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
20-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
20-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSISTASSISTASSIST
22-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
22-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULFOUL
22-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
RC
23-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
23-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALYC
23-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
25-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
25-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
28-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
28-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTGOALFOULYC
28-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTASSIST
29-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
29-04-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULFOULFOULFOULFOUL
29-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
29-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
30-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
30-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
01-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
01-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULGOAL
01-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
02-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
02-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
02-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
04-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULYC
04-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULASSISTYCRC
04-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
05-05-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
YCYC
05-05-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
05-05-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
06-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSISTASSIST
06-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOULASSIST
07-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
07-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
08-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
08-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOALFOULFOULASSIST
08-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
10-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSISTGOAL
10-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOUL
10-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
12-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
12-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
12-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
13-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
14-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOALFOUL
14-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
14-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
14-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
16-05-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
16-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
16-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSIST
16-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
17-05-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
17-05-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALGOALASSIST
17-05-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
18-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
18-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
18-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALFOULASSISTFOUL
19-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOAL
19-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
20-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
20-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOULFOULGOAL
20-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
22-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
22-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSISTFOUL
22-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
23-05-2022
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULASSIST
23-05-2022
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
24-05-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
24-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTFOUL
24-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
26-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
26-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON