Valkov Vitaliy

First Name:
Vitaliy
Last Name:
Valkov
Height: 175 Weight: 84 Grip: L
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTSPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES LIGA PRO ELEKTROSTAL, RUSSIA OPENKUZNYAKUZNYA896008485169

Matches

01-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
ASSISTS
01-04-2021 19:30
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
ASSISTS
01-04-2021 23:15
KUZNYA
CRYSTAL
ASSISTSGOAL
02-04-2021 18:15
FERRUM
KUZNYA
FOULASSISTS
02-04-2021 19:30
KUZNYA
ALMATY
GOALGOALGOALGOAL
02-04-2021 22:00
CRYSTAL
KUZNYA
GOALASSISTSASSISTS
03-04-2021 09:15
CRYSTAL
KUZNYA
FOUL
03-04-2021 11:45
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
GOALGOAL
03-04-2021 13:00
CHETYRE LEDOKOLA
0:2
KUZNYA
GOALGOALASSISTS
04-04-2021 08:00
CRYSTAL
KUZNYA
GOAL
04-04-2021 13:00
KUZNYA
ALMATY
ASSISTSGOALGOALASSISTSASSISTSGOAL
06-04-2021 17:00
FERRUM
KUZNYA
ASSISTSASSISTSASSISTSASSISTSGOAL
06-04-2021 19:30
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
ASSISTSGOALASSISTS
06-04-2021 23:15
KUZNYA
BELSK
ASSISTSGOAL
07-04-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
GOALGOAL
07-04-2021 19:30
KUZNYA
ALMATY
GOAL
07-04-2021 22:00
BELSK
KUZNYA
08-04-2021 11:45
KUZNYA
FERRUM
08-04-2021 13:00
CHETYRE LEDOKOLA
0:0
KUZNYA
09-04-2021 08:00
BELSK
KUZNYA
09-04-2021 10:30
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
GOALASSISTSASSISTSASSISTS
09-04-2021 13:00
KUZNYA
ALMATY
GOAL
11-04-2021 08:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSGOAL
11-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
FOUL
13-04-2021 18:15
KUZNYA
ALMATY
GOALASSISTS
13-04-2021 20:45
KUZNYA
FERRUM
GOAL
13-04-2021 23:15
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
ASSISTS
15-04-2021 10:30
ALMATY
KUZNYA
ASSISTS
15-04-2021 14:15
FERRUM
KUZNYA
GOAL
16-04-2021 08:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
GOALASSISTSGOAL
16-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
ASSISTSGOAL
16-04-2021 14:15
KUZNYA
BELSK
GOAL
18-04-2021 18:15
KUZNYA
ALMATY
GOALFOULGOAL
18-04-2021 20:45
KUZNYA
FERRUM
GOALASSISTSASSISTSASSISTSGOAL
18-04-2021 23:15
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
GOAL
19-04-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
19-04-2021 20:45
BELSK
KUZNYA
19-04-2021 22:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTS
20-04-2021 09:15
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSASSISTSASSISTS
20-04-2021 10:30
ALMATY
KUZNYA
ASSISTSGOALGOAL
20-04-2021 14:15
FERRUM
KUZNYA
ASSISTSASSISTSASSISTS
21-04-2021 08:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSGOALGOAL
21-04-2021 14:15
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
ASSISTS
23-04-2021 18:15
KUZNYA
ALMATY
ASSISTSASSISTSGOAL
23-04-2021 20:45
KUZNYA
FERRUM
GOALGOALASSISTS
23-04-2021 23:15
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
GOALASSISTSGOAL
24-04-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
24-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
GOAL
24-04-2021 22:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSASSISTS
25-04-2021 09:15
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSGOALGOALASSISTSASSISTS
25-04-2021 10:30
ALMATY
KUZNYA
GOALASSISTS
25-04-2021 14:15
FERRUM
KUZNYA
GOAL
26-04-2021 08:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTS
26-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
26-04-2021 14:15
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
GOAL
28-04-2021 18:15
KUZNYA
ALMATY
28-04-2021 20:45
KUZNYA
FERRUM
GOAL
28-04-2021 23:15
CHETYRE LEDOKOLA
KUZNYA
ASSISTSASSISTSASSISTS
29-04-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
ASSISTS
29-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
ASSISTSASSISTSGOALGOAL
29-04-2021 22:00
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSGOAL
30-04-2021 09:15
KUZNYA
CHETYRE LEDOKOLA
GOAL
30-04-2021 10:30
ALMATY
KUZNYA
ASSISTSGOAL
30-04-2021 14:15
FERRUM
KUZNYA
04-05-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTS
04-05-2021 20:45
URALETS
KUZNYA
GOALGOAL
04-05-2021 22:00
KUZNYA
LEDIANYE VOINY
ASSISTSGOAL
05-05-2021 09:15
KUZNYA
FERRUM
GOALASSISTSGOALGOAL
05-05-2021 10:30
ALMATY
KUZNYA
ASSISTSGOAL
05-05-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
06-05-2021 08:00
KUZNYA
CRYSTAL
ASSISTSGOALGOALGOALGOAL
06-05-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
06-05-2021 14:15
KUZNYA
LEDIANYE VOINY
GOALFOULASSISTSASSISTS
08-05-2021 18:15
KUZNYA
ALMATY
GOALGOAL
08-05-2021 20:45
KUZNYA
FERRUM
ASSISTSASSISTSGOAL
08-05-2021 23:15
MOLOTOBOYTSY
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
09-05-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
FOULGOAL
09-05-2021 20:45
URALETS
KUZNYA
ASSISTS
09-05-2021 22:00
KUZNYA
CRYSTAL
10-05-2021 17:00
URALETS
KUZNYA
GOAL
10-05-2021 19:30
Armeets
KUZNYA
GOALASSISTS
10-05-2021 23:15
KUZNYA
MOLOTOBOYTSY
ASSISTSGOAL
11-05-2021 11:45
CRYSTAL
KUZNYA
GOALASSISTSASSISTS
11-05-2021 18:00
KUZNYA
CRYSTAL
GOALASSISTSGOAL
11-05-2021 20:30
CRYSTAL
KUZNYA
GOALGOALASSISTSGOAL
12-05-2021 09:15
URALETS
KUZNYA
12-05-2021 14:15
KUZNYA
URALETS
ASSISTSGOALASSISTS
13-05-2021 18:00
KUZNYA
BELSK
GOALGOALASSISTS