Shamko Stanislav

First Name:
Stanislav
Last Name:
Shamko
Short name:
S.Shamko
Country:
BEL
Role:
Goalkeeper
Team:
MOGILEV
Matches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
MOGILEVMOGILEV85000202

Matches

30-12-2020 09:30
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
30-12-2020 15:30
MOGILEV
DINAMO Tbilisi
30-12-2020 22:30
URALETS
MOGILEV
31-12-2020 12:30
MOGILEV
Torpedo
31-12-2020 15:30
MOGILEV
Armeets
01-01-2021 14:00
MOGILEV
DINAMO Tbilisi
01-01-2021 18:30
URALETS
MOGILEV
01-01-2021 23:00
MOGILEV
Armeets
02-01-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
02-01-2021 15:30
MOGILEV
Armeets
02-01-2021 22:30
MOGILEV
Torpedo
04-01-2021 09:30
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
04-01-2021 14:00
MOGILEV
DINAMO Tbilisi
04-01-2021 17:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
04-01-2021 19:30
URALETS
MOGILEV
05-01-2021 09:30
MOGILEV
CHICAGO GHOSTS
05-01-2021 15:30
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
GOAL
05-01-2021 22:30
MOGILEV
URALETS
06-01-2021 12:30
Torpedo
MOGILEV
06-01-2021 15:30
Armeets
MOGILEV
06-01-2021 21:00
MOGILEV
CHICAGO GHOSTS
07-01-2021 11:00
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
07-01-2021 15:30
MOGILEV
URALETS
07-01-2021 22:30
Armeets
MOGILEV
08-01-2021 09:30
Torpedo
0:0
MOGILEV
08-01-2021 15:30
Armeets
MOGILEV
08-01-2021 22:30
Torpedo
MOGILEV
09-01-2021 09:30
MOGILEV
CHICAGO GHOSTS
09-01-2021 15:30
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
11-01-2021 09:30
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
11-01-2021 14:00
MOGILEV
Torpedo
11-01-2021 20:00
Armeets
MOGILEV
12-01-2021 08:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
12-01-2021 12:30
MOGILEV
URALETS
12-01-2021 17:00
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
13-01-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
14-01-2021 11:00
MOGILEV
URALETS
14-01-2021 15:30
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
14-01-2021 20:00
MOGILEV
Torpedo
15-01-2021 09:30
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
15-01-2021 12:30
MOGILEV
Armeets
GOAL
15-01-2021 18:30
URALETS
MOGILEV
16-01-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
16-01-2021 12:30
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
16-01-2021 17:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
18-01-2021 08:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
18-01-2021 12:30
MOGILEV
URALETS
18-01-2021 17:00
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
19-01-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
19-01-2021 12:30
Armeets
MOGILEV
19-01-2021 20:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
20-01-2021 11:00
MOGILEV
URALETS
20-01-2021 15:30
MOGILEV
DINAMO Tbilisi
20-01-2021 18:30
MOGILEV
Torpedo
21-01-2021 09:30
Armeets
MOGILEV
21-01-2021 15:30
MOGILEV
CHICAGO GHOSTS
21-01-2021 18:30
MOGILEV
URALETS
23-01-2021 11:00
Armeets
MOGILEV
23-01-2021 15:30
MOGILEV
URALETS
23-01-2021 20:00
MOGILEV
DINAMO Tbilisi
22-01-2021 09:30
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
22-01-2021 14:00
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
22-01-2021 20:00
MOGILEV
Torpedo
25-01-2021 08:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
25-01-2021 12:30
MOGILEV
Armeets
25-01-2021 15:30
MOGILEV
Torpedo
06-02-2021 09:20
MOGILEV
URALETS
27-01-2021 08:00
Armeets
MOGILEV
27-01-2021 11:00
Torpedo
MOGILEV
27-01-2021 17:00
URALETS
MOGILEV
29-01-2021 08:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
29-01-2021 12:30
MOGILEV
URALETS
29-01-2021 17:00
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
30-01-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
30-01-2021 18:30
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
02-02-2021 09:30
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
02-02-2021 12:30
MOGILEV
Armeets
02-02-2021 18:30
URALETS
MOGILEV
03-02-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
03-02-2021 12:30
DINAMO Tbilisi
MOGILEV
03-02-2021 17:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
05-02-2021 09:30
MOGILEV
Torpedo
05-02-2021 12:30
Armeets
MOGILEV
05-02-2021 20:00
CHICAGO GHOSTS
MOGILEV
06-02-2021 12:50
DINAMO Tbilisi
MOGILEV