Podluboshnov Pavel

First Name:
Pavel
Last Name:
Podluboshnov
Height: 176 Weight: 78 Grip: R
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTSPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES LIGA PRO ELEKTROSTAL, RUSSIA OPENURALETSURALETS961007378151
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF ELEKTROSTAL CUPMOLOTOBOYTSYMOLOTOBOYTSY0000000

Matches

01-04-2021 08:00
URALETS
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTSGOAL
01-04-2021 11:45
LEDIANYE VOINY
URALETS
01-04-2021 14:15
URALETS
BELSK
ASSISTSGOALASSISTS
03-04-2021 18:15
URALETS
ALMATY
GOALGOALASSISTSASSISTSGOAL
03-04-2021 20:45
URALETS
FERRUM
ASSISTSGOAL
03-04-2021 23:15
Armeets
URALETS
GOAL
04-04-2021 17:00
URALETS
LEDIANYE VOINY
04-04-2021 20:45
BELSK
URALETS
GOALASSISTSGOAL
04-04-2021 22:00
URALETS
0:0
Armeets
GOALASSISTS
05-04-2021 09:15
URALETS
Armeets
GOAL
05-04-2021 10:30
ALMATY
URALETS
05-04-2021 14:15
FERRUM
URALETS
06-04-2021 08:00
URALETS
Armeets
06-04-2021 11:45
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTSASSISTS
06-04-2021 14:15
URALETS
CRYSTAL
ASSISTS
08-04-2021 18:15
URALETS
ALMATY
ASSISTSASSISTSASSISTSASSISTSASSISTS
08-04-2021 20:45
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTSASSISTS
08-04-2021 23:15
Armeets
URALETS
09-04-2021 17:00
URALETS
LEDIANYE VOINY
ASSISTS
09-04-2021 20:45
CRYSTAL
URALETS
ASSISTSASSISTSASSISTS
09-04-2021 22:00
URALETS
Armeets
10-04-2021 09:15
URALETS
Armeets
10-04-2021 10:30
ALMATY
URALETS
GOAL
10-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
URALETS
GOAL
12-04-2021 18:15
FERRUM
URALETS
GOALASSISTS
12-04-2021 19:30
URALETS
ALMATY
GOALGOAL
12-04-2021 22:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTSGOAL
13-04-2021 09:15
LEDIANYE VOINY
URALETS
13-04-2021 11:45
URALETS
MOLOTOBOYTSY
13-04-2021 13:00
CRYSTAL
URALETS
ASSISTSASSISTS
14-04-2021 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSISTSGOAL
14-04-2021 10:30
URALETS
FERRUM
GOAL
14-04-2021 13:00
URALETS
ALMATY
ASSISTSGOALGOALGOAL
16-04-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
0:0
URALETS
16-04-2021 19:30
CRYSTAL
URALETS
GOALASSISTSASSISTS
16-04-2021 23:15
URALETS
LEDIANYE VOINY
17-04-2021 18:15
FERRUM
URALETS
GOAL
17-04-2021 19:30
URALETS
ALMATY
GOALGOAL
17-04-2021 22:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSISTSGOAL
18-04-2021 09:15
LEDIANYE VOINY
URALETS
18-04-2021 11:45
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALGOAL
18-04-2021 13:00
CRYSTAL
URALETS
ASSISTSASSISTS
19-04-2021 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALGOAL
19-04-2021 10:30
URALETS
FERRUM
19-04-2021 13:00
URALETS
ALMATY
21-04-2021 17:00
BELSK
URALETS
21-04-2021 19:30
CRYSTAL
URALETS
GOALGOALASSISTS
21-04-2021 23:15
URALETS
LEDIANYE VOINY
22-04-2021 18:15
FERRUM
URALETS
GOALGOALASSISTS
22-04-2021 19:30
URALETS
ALMATY
ASSISTS
22-04-2021 22:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOAL
23-04-2021 09:15
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALGOALASSISTS
23-04-2021 11:45
URALETS
BELSK
GOALASSISTS
23-04-2021 13:00
CRYSTAL
0:0
URALETS
GOALGOAL
24-04-2021 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSISTS
24-04-2021 10:30
URALETS
FERRUM
GOAL
24-04-2021 13:00
URALETS
ALMATY
GOALASSISTSASSISTS
26-04-2021 17:00
BELSK
URALETS
GOAL
26-04-2021 19:30
CRYSTAL
URALETS
GOALASSISTSASSISTS
26-04-2021 23:15
URALETS
LEDIANYE VOINY
FOULASSISTSGOALGOAL
27-04-2021 18:15
FERRUM
URALETS
ASSISTSGOAL
27-04-2021 19:30
URALETS
ALMATY
27-04-2021 22:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTS
28-04-2021 09:15
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSISTSASSISTS
28-04-2021 11:45
URALETS
BELSK
GOALGOAL
28-04-2021 13:00
CRYSTAL
URALETS
ASSISTSASSISTS
29-04-2021 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSISTSASSISTSASSISTS
29-04-2021 10:30
URALETS
FERRUM
ASSISTSASSISTSASSISTS
29-04-2021 13:00
URALETS
ALMATY
GOALASSISTS
04-05-2021 18:15
URALETS
LEDIANYE VOINY
04-05-2021 20:45
URALETS
KUZNYA
GOAL
04-05-2021 23:15
Armeets
URALETS
ASSISTS
05-05-2021 17:00
URALETS
CRYSTAL
05-05-2021 20:45
CHETYRE LEDOKOLA
URALETS
05-05-2021 22:00
URALETS
Armeets
06-05-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
URALETS
GOALASSISTSGOAL
06-05-2021 19:30
CHETYRE LEDOKOLA
URALETS
06-05-2021 23:15
URALETS
BELSK
GOALASSISTS
07-05-2021 08:00
URALETS
Armeets
07-05-2021 11:45
CHETYRE LEDOKOLA
URALETS
GOAL
07-05-2021 14:15
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
09-05-2021 18:15
URALETS
CRYSTAL
GOALGOAL
09-05-2021 20:45
URALETS
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
09-05-2021 23:15
Armeets
URALETS
10-05-2021 17:00
URALETS
KUZNYA
ASSISTSASSISTSASSISTSASSISTSASSISTS
10-05-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
URALETS
ASSISTSASSISTS
10-05-2021 22:00
URALETS
Armeets
GOALGOAL
01-05-2021 08:00
CRYSTAL
URALETS
GOALGOAL
01-05-2021 11:45
MOLOTOBOYTSY
URALETS
GOALASSISTS
01-05-2021 14:15
URALETS
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTSASSISTS
11-05-2021 10:30
URALETS
LEDIANYE VOINY
ASSISTS
11-05-2021 15:30
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTS
12-05-2021 09:15
URALETS
KUZNYA
GOALASSISTS
12-05-2021 14:15
KUZNYA
URALETS
GOAL
13-05-2021 19:30
Armeets
URALETS
GOALASSISTS
19-06-2021 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
19-06-2021 10:00
URALETS
BELSK
ASSISTSASSISTS
19-06-2021 12:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTSGOALASSISTSASSISTSASSISTS
20-06-2021 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSISTS
20-06-2021 10:00
URALETS
BELSK
ASSISTSASSISTSGOALASSISTS
20-06-2021 12:00
URALETS
Armeets
ASSISTSASSISTS
21-06-2021 15:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTSGOALASSISTSASSISTS
21-06-2021 16:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
21-06-2021 18:00
KUZNYA
URALETS
GOALGOALGOALGOALASSISTS
27-06-2021 14:00
URALETS
BELSK
ASSISTSGOAL
27-06-2021 17:00
MOLOTOBOYTSY
URALETS
GOALGOAL
27-06-2021 18:00
URALETS
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
23-06-2021 15:00
BELSK
URALETS
ASSISTS
23-06-2021 16:00
URALETS
Armeets
GOAL
23-06-2021 18:00
KUZNYA
URALETS
ASSISTSGOALASSISTSASSISTS
24-06-2021 08:00
URALETS
FERRUM
GOALGOAL
24-06-2021 11:00
MOLOTOBOYTSY
URALETS
24-06-2021 13:00
URALETS
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTS
25-06-2021 08:00
URALETS
BELSK
GOAL
25-06-2021 11:00
MOLOTOBOYTSY
URALETS
25-06-2021 13:00
URALETS
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTSGOALASSISTS
26-06-2021 08:00
BELSK
URALETS
GOALGOAL
26-06-2021 10:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOALASSISTSASSISTS
26-06-2021 12:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTSGOALGOAL
29-06-2021 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALASSISTSASSISTSASSISTS
29-06-2021 17:00
KUZNYA
URALETS
ASSISTSGOALASSISTS
29-06-2021 18:00
URALETS
LEDIANYE VOINY
ASSISTSASSISTSASSISTSGOALASSISTSASSISTS
30-06-2021 15:00
URALETS
KUZNYA
GOALASSISTSGOALGOAL
30-06-2021 17:00
URALETS
BELSK
ASSISTSGOALGOAL
01-07-2021 14:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
01-07-2021 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
01-07-2021 19:00
URALETS
BELSK
05-07-2021 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTS
05-07-2021 11:00
KUZNYA
URALETS
28-06-2021 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
28-06-2021 13:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOAL
30-06-2021 19:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALGOALASSISTSGOALASSISTS
07-07-2021 08:00
FERRUM
URALETS
GOALASSISTS
07-07-2021 10:00
URALETS
BELSK
ASSISTS
07-07-2021 12:00
URALETS
Armeets
09-07-2021 10:00
URALETS
LEDIANYE VOINY
ASSISTSASSISTS