Morulev Gleb

First Name:
Gleb
Last Name:
Morulev
Height: 178 Weight: 80 Grip: L
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF ELEKTROSTAL CUPMOLOTOBOYTSYMOLOTOBOYTSY0000000
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF TOP LEAGUEMOSKOVSKIY ESHELONMOSKOVSKIY ESHELON2584380136147283

Matches

25-02-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALFOUL
25-02-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
25-02-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
27-02-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
27-02-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSISTYCASSISTASSISTASSIST
27-02-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSISTFOUL
27-02-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSIST
28-02-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOULASSISTASSISTASSIST
28-02-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
28-02-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
01-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
01-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
02-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
02-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
03-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOAL
03-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
YCFOULYC
03-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOALGOAL
05-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOULASSIST
05-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
05-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
06-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
06-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
07-03-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
07-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
07-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
07-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
08-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULGOAL
08-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
09-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
09-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
09-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
11-03-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
11-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
11-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
12-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
12-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
13-03-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOAL
13-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
13-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
13-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
08-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
14-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
14-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
15-03-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
15-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
15-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
15-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
17-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
17-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
18-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
18-03-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOAL
18-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALGOALYC
18-03-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
19-03-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
19-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALYCGOALGOAL
19-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSIST
20-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTFOUL
20-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSISTASSIST
20-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
21-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
21-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
23-03-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
23-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
23-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
FOULASSISTASSIST
23-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
26-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
26-03-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
FOULGOAL
26-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
26-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOULASSIST
27-03-2022 06:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
27-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
27-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
29-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
30-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
30-03-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
30-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSISTGOALASSIST
30-03-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
31-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
31-03-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSISTASSISTASSIST
31-03-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOAL
01-04-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
01-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
01-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTGOAL
02-04-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
02-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
02-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
02-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSIST
04-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOALGOAL
04-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTASSISTASSIST
04-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTGOAL
04-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
05-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
YC
05-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSIST
05-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTFOUL
06-04-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOALASSIST
06-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSISTGOALFOUL
06-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
07-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
07-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
08-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
08-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
10-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
10-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
10-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
11-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
12-04-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALASSISTGOALASSIST
12-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALASSISTFOUL
12-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
13-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOAL
13-04-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
13-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
13-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
14-04-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSISTFOUL
14-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
14-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSIST
14-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
16-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
16-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
16-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
17-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
17-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
18-04-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULASSISTASSIST
18-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
18-04-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOULFOULGOALGOALGOAL
19-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
19-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
19-04-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOALASSIST
20-04-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSISTASSIST
20-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
20-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
22-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
22-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSIST
22-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULFOUL
23-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
23-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-04-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
GOALGOAL
26-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSISTGOAL
26-04-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
26-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
28-04-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
28-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
28-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
28-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
29-04-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
29-04-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
29-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
01-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
01-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
01-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
01-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
FOUL
02-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
02-05-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALASSIST
02-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
04-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
04-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
02-05-2022 07:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
05-05-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
05-05-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
05-05-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
05-05-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOULGOAL
07-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
07-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
07-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALFOUL
08-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
08-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
10-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
10-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
12-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
12-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTGOAL
13-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
13-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
13-05-2022 16:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSISTASSISTFOULGOAL
14-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
14-05-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
16-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
16-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTASSIST
17-05-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOAL
17-05-2022 11:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
17-05-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSIST
17-05-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
18-05-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
18-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
18-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALFOUL
18-05-2022 15:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
ASSIST
19-05-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOAL
19-05-2022 10:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
19-05-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULYCASSIST
22-05-2022 09:00
MOSKOVSKIY ESHELON
LEDIANYE VOINY
GOALGOAL
22-05-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOALFOUL
22-05-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
22-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
23-05-2022
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
24-05-2022 08:00
MOSKOVSKIY ESHELON
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSISTASSIST
24-05-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
24-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON