Miroshnikov Gleb

First Name:
Gleb
Last Name:
Miroshnikov
Short name:
G.Miroshnikov
Height: 173 Weight: 72 Grip: L
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTSPOINTSPlus
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES LIGA PRO Belarus OpenArmeetsArmeets7781088871750
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES LIGA PRO ELEKTROSTAL, RUSSIA OPENArmeetsArmeets7791082851670

Matches

30-12-2020 11:00
Armeets
URALETS
GOAL
07-01-2021 09:30
Armeets
Torpedo
ASSISTS
07-01-2021 14:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOALGOALGOALASSISTS
07-01-2021 22:30
Armeets
MOGILEV
GOALASSISTSGOALGOAL
08-01-2021 11:00
DINAMO Tbilisi
Armeets
FOULGOALFOUL
08-01-2021 15:30
Armeets
MOGILEV
ASSISTSASSISTSASSISTSGOALGOAL
08-01-2021 21:00
DINAMO Tbilisi
Armeets
ASSISTSGOAL
09-01-2021 08:00
URALETS
Armeets
ASSISTSASSISTS
09-01-2021 12:30
CHICAGO GHOSTS
Armeets
ASSISTSGOALGOALGOAL
09-01-2021 22:30
Armeets
Torpedo
11-01-2021 11:00
Torpedo
Armeets
ASSISTSGOAL
11-01-2021 15:30
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOALGOAL
11-01-2021 20:00
Armeets
MOGILEV
ASSISTSASSISTSASSISTSGOALASSISTS
12-01-2021 09:30
URALETS
Armeets
12-01-2021 14:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
FOUL
12-01-2021 18:30
Torpedo
Armeets
ASSISTSGOAL
13-01-2021 11:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
FOUL
13-01-2021 15:30
Armeets
MOGILEV
GOALGOALGOALGOAL
13-01-2021 20:00
URALETS
Armeets
ASSISTSYCASSISTS
14-01-2021 09:30
Armeets
DINAMO Tbilisi
14-01-2021 12:30
Torpedo
Armeets
ASSISTS
14-01-2021 17:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
ASSISTSGOALGOAL
15-01-2021 08:00
URALETS
Armeets
ASSISTSGOALGOAL
15-01-2021 12:30
MOGILEV
Armeets
GOALGOALGOALGOALGOAL
15-01-2021 17:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
GOALGOALASSISTS
16-01-2021 11:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOALFOULASSISTSGOAL
16-01-2021 15:30
Torpedo
Armeets
GOAL
16-01-2021 20:00
URALETS
Armeets
GOAL
18-01-2021 09:30
URALETS
Armeets
18-01-2021 14:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
18-01-2021 20:00
Torpedo
Armeets
GOALASSISTSGOALGOAL
19-01-2021 08:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOALGOALGOALGOAL
19-01-2021 12:30
Armeets
MOGILEV
ASSISTSASSISTSASSISTSGOALASSISTSASSISTS
19-01-2021 17:00
URALETS
Armeets
ASSISTS
20-01-2021 09:30
Armeets
DINAMO Tbilisi
20-01-2021 12:30
Torpedo
Armeets
GOALGOAL
20-01-2021 17:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOAL
21-01-2021 09:30
Armeets
MOGILEV
GOALGOALASSISTSGOALASSISTSASSISTS
21-01-2021 12:30
URALETS
Armeets
21-01-2021 17:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
GOALGOAL
23-01-2021 11:00
Armeets
MOGILEV
GOALASSISTSGOALASSISTS
23-01-2021 14:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
ASSISTSGOAL
23-01-2021 17:00
Torpedo
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTS
22-01-2021 08:00
Armeets
URALETS
ASSISTSASSISTSFOUL
22-01-2021 15:30
Armeets
Torpedo
ASSISTS
25-01-2021 09:30
Armeets
URALETS
ASSISTSASSISTSASSISTSASSISTSGOALGOAL
25-01-2021 12:30
MOGILEV
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTSASSISTS
25-01-2021 17:00
Armeets
CHICAGO GHOSTS
ASSISTSGOAL
06-02-2021 08:10
Armeets
DINAMO Tbilisi
26-01-2021 11:00
DINAMO Tbilisi
Armeets
ASSISTS
26-01-2021 15:30
Armeets
Torpedo
ASSISTSGOALASSISTS
26-01-2021 20:00
Armeets
URALETS
GOALGOAL
27-01-2021 08:00
Armeets
MOGILEV
FOULGOALASSISTSGOAL
27-01-2021 12:30
Armeets
CHICAGO GHOSTS
ASSISTS
27-01-2021 20:00
DINAMO Tbilisi
Armeets
GOALASSISTSGOAL
28-01-2021 15:30
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOALGOALASSISTSGOALASSISTS
28-01-2021 20:00
Armeets
MOGILEV
ASSISTSGOALGOALASSISTS
29-01-2021 09:30
URALETS
Armeets
29-01-2021 14:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
GOALFOULASSISTSASSISTSGOAL
29-01-2021 18:30
Torpedo
Armeets
GOALGOAL
30-01-2021 11:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
30-01-2021 15:30
Armeets
MOGILEV
GOAL
01-02-2021 09:30
Armeets
DINAMO Tbilisi
ASSISTS
01-02-2021 12:30
Torpedo
Armeets
GOALGOALASSISTSASSISTS
01-02-2021 17:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
GOALASSISTS
02-02-2021 08:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTSASSISTSGOAL
02-02-2021 12:30
MOGILEV
Armeets
GOAL
02-02-2021 17:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
GOALGOAL
03-02-2021 11:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
ASSISTSGOALASSISTS
03-02-2021 15:30
Torpedo
Armeets
03-02-2021 20:00
URALETS
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTS
04-02-2021 09:30
URALETS
Armeets
ASSISTSASSISTSGOAL
04-02-2021 14:00
Armeets
DINAMO Tbilisi
GOALASSISTS
04-02-2021 20:00
Torpedo
Armeets
ASSISTS
05-02-2021 08:00
CHICAGO GHOSTS
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTS
05-02-2021 12:30
Armeets
MOGILEV
ASSISTSASSISTSASSISTSASSISTSASSISTS
06-02-2021 10:30
Armeets
Torpedo
GOAL
06-02-2021 18:30
DINAMO Tbilisi
Armeets
ASSISTS
01-04-2021 08:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTSGOALGOALGOAL
01-04-2021 10:30
Armeets
BELSK
GOALASSISTS
01-04-2021 13:00
Armeets
LEDIANYE VOINY
ASSISTSGOAL
03-04-2021 17:00
FERRUM
Armeets
GOALGOALGOALGOAL
03-04-2021 19:30
ALMATY
Armeets
ASSISTSASSISTSGOALGOALGOAL
03-04-2021 23:15
Armeets
URALETS
04-04-2021 18:15
BELSK
Armeets
04-04-2021 19:30
Armeets
LEDIANYE VOINY
ASSISTS
04-04-2021 22:00
URALETS
0:0
Armeets
05-04-2021 09:15
URALETS
Armeets
ASSISTSGOAL
05-04-2021 11:45
Armeets
FERRUM
ASSISTSGOALGOAL
05-04-2021 13:00
ALMATY
Armeets
ASSISTSGOAL
06-04-2021 08:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTS
06-04-2021 10:30
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSASSISTS
06-04-2021 13:00
Armeets
LEDIANYE VOINY
GOALFOULGOAL
09-04-2021 18:15
CRYSTAL
Armeets
GOALASSISTSGOAL
09-04-2021 19:30
Armeets
LEDIANYE VOINY
ASSISTS
09-04-2021 22:00
URALETS
Armeets
ASSISTSGOAL
10-04-2021 09:15
URALETS
Armeets
GOALGOALASSISTSFOUL
10-04-2021 11:45
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSISTSGOALGOALASSISTSASSISTS
10-04-2021 13:00
ALMATY
Armeets
FOULGOAL
11-04-2021 09:15
BELSK
Armeets
GOAL
11-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
GOALASSISTSASSISTSYCGOAL
12-04-2021 08:00
BELSK
Armeets
ASSISTSASSISTS
12-04-2021 10:30
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSISTSGOAL
12-04-2021 13:00
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSGOALASSISTS
15-04-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
ASSISTSASSISTSGOALASSISTS
15-04-2021 19:30
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSASSISTSASSISTSGOAL
15-04-2021 22:00
BELSK
Armeets
ASSISTS
16-04-2021 09:15
BELSK
Armeets
GOALASSISTS
16-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
ASSISTSGOAL
16-04-2021 13:00
CHETYRE LEDOKOLA
Armeets
FOUL
17-04-2021 08:00
BELSK
Armeets
ASSISTSGOALGOALASSISTS
17-04-2021 10:30
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTSGOALASSISTSASSISTS
17-04-2021 13:00
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSASSISTSGOAL
19-04-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
GOAL
19-04-2021 19:30
CHETYRE LEDOKOLA
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTS
19-04-2021 23:15
Armeets
BELSK
GOALFOULASSISTS
20-04-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
ASSISTSGOALASSISTS
20-04-2021 19:30
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSASSISTSGOAL
20-04-2021 22:00
BELSK
Armeets
ASSISTSGOALGOAL
21-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
GOALASSISTSASSISTSASSISTS
21-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
21-04-2021 13:00
CHETYRE LEDOKOLA
Armeets
GOALASSISTS
22-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTSGOAL
22-04-2021 10:30
Armeets
BELSK
GOALFOUL
22-04-2021 13:00
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSASSISTS
24-04-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
ASSISTS
24-04-2021 19:30
CHETYRE LEDOKOLA
Armeets
GOAL
24-04-2021 23:15
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTSGOALGOAL
25-04-2021 18:15
BELSK
Armeets
ASSISTSASSISTS
25-04-2021 19:30
Armeets
CRYSTAL
GOAL
25-04-2021 22:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
GOALGOAL
26-04-2021 09:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
ASSISTSASSISTS
26-04-2021 11:45
Armeets
KUZNYA
ASSISTSASSISTS
26-04-2021 13:00
CHETYRE LEDOKOLA
Armeets
GOALGOALGOAL
27-04-2021 08:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
GOALASSISTS
27-04-2021 10:30
Armeets
BELSK
GOAL
27-04-2021 13:00
Armeets
CRYSTAL
ASSISTSGOALGOALASSISTS
29-04-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
GOALGOALGOAL
29-04-2021 19:30
CHETYRE LEDOKOLA
Armeets
ASSISTS
29-04-2021 23:15
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTSASSISTSGOAL
30-04-2021 18:15
BELSK
Armeets
30-04-2021 19:30
Armeets
0:0
CRYSTAL
ASSISTSASSISTSASSISTSFOUL
30-04-2021 22:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
GOALGOAL
09-05-2021 17:00
KUZNYA
Armeets
GOALFOULASSISTSGOAL
09-05-2021 19:30
CRYSTAL
Armeets
ASSISTSASSISTSASSISTS
09-05-2021 23:15
Armeets
URALETS
GOAL
10-05-2021 18:15
MOLOTOBOYTSY
Armeets
GOAL
10-05-2021 19:30
Armeets
KUZNYA
ASSISTSFOUL
10-05-2021 22:00
URALETS
Armeets
GOAL
01-05-2021 16:45
Armeets
CHETYRE LEDOKOLA
11-05-2021 13:00
ALMATY
Armeets
12-05-2021 08:00
Armeets
BELSK
ASSISTSGOALGOAL
12-05-2021 13:00
BELSK
Armeets
GOAL
13-05-2021 19:30
Armeets
URALETS
GOAL