Kuzikov Ilya

First Name:
Ilya
Last Name:
Kuzikov
Height: 184 Weight: 77 Grip: R
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTSPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES LIGA PRO ELEKTROSTAL, RUSSIA OPENBELSKBELSK71610283462
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF ELEKTROSTAL CUPBELSKBELSK37300172239

Matches

01-04-2021 09:15
BELSK
LEDIANYE VOINY
ASSISTSGOAL
01-04-2021 10:30
Armeets
BELSK
YCASSISTS
01-04-2021 14:15
URALETS
BELSK
04-04-2021 18:15
BELSK
Armeets
04-04-2021 20:45
BELSK
URALETS
ASSISTSGOAL
04-04-2021 23:15
LEDIANYE VOINY
BELSK
05-04-2021 17:00
BELSK
CHETYRE LEDOKOLA
05-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
BELSK
07-04-2021 17:00
BELSK
ALMATY
GOAL
07-04-2021 20:45
MOLOTOBOYTSY
BELSK
ASSISTS
07-04-2021 22:00
BELSK
KUZNYA
08-04-2021 09:15
BELSK
KUZNYA
ASSISTSGOAL
08-04-2021 10:30
CHETYRE LEDOKOLA
BELSK
ASSISTS
08-04-2021 14:15
FERRUM
BELSK
ASSISTSGOAL
05-04-2021 22:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
ASSISTSASSISTS
11-04-2021 09:15
BELSK
Armeets
11-04-2021 10:30
CHETYRE LEDOKOLA
BELSK
12-04-2021 08:00
BELSK
Armeets
ASSISTSGOAL
12-04-2021 11:45
CRYSTAL
BELSK
GOAL
12-04-2021 14:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
ASSISTS
14-04-2021 18:15
BELSK
CHETYRE LEDOKOLA
14-04-2021 20:45
BELSK
KUZNYA
FOUL
14-04-2021 23:15
Armeets
BELSK
GOALFOUL
16-04-2021 09:15
BELSK
Armeets
GOAL
16-04-2021 10:30
CHETYRE LEDOKOLA
BELSK
16-04-2021 14:15
KUZNYA
BELSK
FOUL
17-04-2021 08:00
BELSK
Armeets
GOALASSISTS
17-04-2021 11:45
CRYSTAL
BELSK
17-04-2021 14:15
BELSK
MOLOTOBOYTSY
19-04-2021 18:15
BELSK
CHETYRE LEDOKOLA
ASSISTSASSISTSASSISTS
19-04-2021 20:45
BELSK
KUZNYA
GOAL
19-04-2021 23:15
Armeets
BELSK
21-04-2021 17:00
BELSK
URALETS
21-04-2021 20:45
LEDIANYE VOINY
BELSK
21-04-2021 22:00
BELSK
CRYSTAL
ASSISTSGOAL
22-04-2021 09:15
BELSK
CRYSTAL
GOALFOUL
22-04-2021 10:30
Armeets
BELSK
FOULASSISTSASSISTS
22-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
BELSK
GOALASSISTS
23-04-2021 08:00
BELSK
CRYSTAL
ASSISTS
23-04-2021 11:45
URALETS
BELSK
23-04-2021 14:15
BELSK
LEDIANYE VOINY
ASSISTS
26-04-2021 17:00
BELSK
URALETS
ASSISTSGOAL
26-04-2021 20:45
LEDIANYE VOINY
BELSK
26-04-2021 22:00
BELSK
CRYSTAL
GOALGOAL
27-04-2021 09:15
BELSK
CRYSTAL
27-04-2021 10:30
Armeets
BELSK
27-04-2021 14:15
MOLOTOBOYTSY
BELSK
ASSISTS
28-04-2021 08:00
BELSK
CRYSTAL
28-04-2021 11:45
URALETS
BELSK
28-04-2021 14:15
BELSK
LEDIANYE VOINY
ASSISTSGOAL
30-04-2021 18:15
BELSK
Armeets
30-04-2021 20:45
BELSK
MOLOTOBOYTSY
30-04-2021 23:15
CRYSTAL
BELSK
GOALASSISTSASSISTS
04-05-2021 08:00
FERRUM
BELSK
04-05-2021 10:30
BELSK
CHETYRE LEDOKOLA
04-05-2021 13:00
BELSK
ALMATY
06-05-2021 18:15
BELSK
CHETYRE LEDOKOLA
06-05-2021 20:45
BELSK
MOLOTOBOYTSY
06-05-2021 23:15
URALETS
BELSK
GOAL
07-05-2021 17:00
BELSK
ALMATY
ASSISTS
07-05-2021 20:45
FERRUM
BELSK
ASSISTSFOUL
07-05-2021 22:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
GOALGOALGOALASSISTSGOAL
09-05-2021 08:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
ASSISTSASSISTSGOAL
09-05-2021 11:45
ALMATY
BELSK
ASSISTS
09-05-2021 14:15
BELSK
FERRUM
ASSISTSGOAL
01-05-2021 15:30
KUZNYA
BELSK
11-05-2021 14:15
CHETYRE LEDOKOLA
BELSK
GOAL
11-05-2021 19:15
BELSK
CHETYRE LEDOKOLA
GOALASSISTS
12-05-2021 08:00
Armeets
BELSK
12-05-2021 13:00
BELSK
Armeets
13-05-2021 18:00
KUZNYA
BELSK
19-06-2021 09:00
BELSK
Armeets
GOALGOALASSISTS
19-06-2021 10:00
URALETS
BELSK
ASSISTSGOAL
19-06-2021 13:00
LEDIANYE VOINY
BELSK
ASSISTS
20-06-2021 09:00
BELSK
Armeets
GOALASSISTS
20-06-2021 10:00
URALETS
BELSK
ASSISTSFOUL
20-06-2021 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
BELSK
21-06-2021 09:00
BELSK
Armeets
ASSISTS
21-06-2021 10:00
FERRUM
BELSK
GOALGOAL
21-06-2021 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
BELSK
ASSISTSASSISTS
23-06-2021 15:00
BELSK
URALETS
23-06-2021 17:00
BELSK
KUZNYA
GOALASSISTS
23-06-2021 19:00
Armeets
BELSK
24-06-2021 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
BELSK
24-06-2021 16:00
KUZNYA
BELSK
GOALGOAL
24-06-2021 19:00
BELSK
Armeets
25-06-2021 08:00
URALETS
BELSK
FOUL
25-06-2021 10:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
GOAL
25-06-2021 12:00
BELSK
MOLOTOBOYTSY
26-06-2021 08:00
BELSK
URALETS
ASSISTS
26-06-2021 11:00
MOLOTOBOYTSY
BELSK
ASSISTS
26-06-2021 13:00
BELSK
Armeets
ASSISTS
29-06-2021 08:00
FERRUM
BELSK
GOALASSISTS
29-06-2021 10:00
BELSK
Armeets
FOULASSISTS
29-06-2021 12:00
BELSK
MOSKOVSKIY ESHELON
30-06-2021 14:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
ASSISTS
30-06-2021 17:00
URALETS
BELSK
GOAL
30-06-2021 18:00
BELSK
KUZNYA
ASSISTS
01-07-2021 15:00
BELSK
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALASSISTS
01-07-2021 17:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTS
01-07-2021 19:00
URALETS
BELSK
05-07-2021 14:00
BELSK
LEDIANYE VOINY
28-06-2021 08:00
URALETS
BELSK
GOAL
28-06-2021 10:00
BELSK
Armeets
ASSISTS
28-06-2021 12:00
BELSK
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-07-2021 09:00
BELSK
Armeets
07-07-2021 10:00
URALETS
BELSK
ASSISTS
07-07-2021 13:00
FERRUM
BELSK
ASSISTSASSISTS