Kovtun Ilya

First Name:
Ilya
Last Name:
Kovtun
Height: 183 Weight: 86 Grip: L

Matches

26-02-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
26-02-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
26-02-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSIST
27-02-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
27-02-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
27-02-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
28-02-2022 09:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
28-02-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
01-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
01-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
02-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
02-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
04-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
04-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
04-03-2022 12:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
04-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
05-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
05-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
08-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
08-03-2022 13:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
10-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
10-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
10-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
11-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
11-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
12-03-2022 09:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
12-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
14-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
14-03-2022 13:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
18-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
18-03-2022 09:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
18-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
20-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
20-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
20-03-2022 13:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
22-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
22-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
22-03-2022 12:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
22-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
25-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
25-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
25-03-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
26-03-2022 06:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
26-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
29-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
29-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
29-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
31-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
31-03-2022 16:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
01-04-2022 09:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
FOULASSIST
03-04-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
03-04-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTFOUL
03-04-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
04-04-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
04-04-2022 14:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
GOAL
04-04-2022 16:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
05-04-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
05-04-2022 12:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
06-04-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
06-04-2022 16:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
07-04-2022 09:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
07-04-2022 12:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
09-04-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
09-04-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
10-04-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
10-04-2022 14:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
10-04-2022 16:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST