Karlin Ilya

First Name:
Ilya
Last Name:
Karlin
SeasonMatches Line UpFOULYCRCGOALASSISTPOINTS
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF ELEKTROSTAL CUPArmeetsArmeets16000151328
ISHF WORLD CHALLENGES SERIES ISHF TOP LEAGUEArmeetsArmeets159430191138329

Matches

29-06-2021 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
29-06-2021 10:00
BELSK
Armeets
GOAL
29-06-2021 13:00
FERRUM
Armeets
GOALASSIST
30-06-2021 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
30-06-2021 10:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
30-06-2021 13:00
FERRUM
Armeets
GOAL
01-07-2021 09:00
Armeets
KUZNYA
ASSISTASSISTASSIST
01-07-2021 10:00
FERRUM
Armeets
GOAL
01-07-2021 13:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
GOALASSIST
05-07-2021 09:00
Armeets
KUZNYA
05-07-2021 10:00
MOLOTOBOYTSY
Armeets
28-06-2021 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOALASSIST
28-06-2021 10:00
BELSK
Armeets
GOALASSIST
28-06-2021 13:00
URALETS
Armeets
GOALASSIST
07-07-2021 11:00
Armeets
FERRUM
GOALGOALGOAL
07-07-2021 12:00
URALETS
Armeets
ASSISTASSISTGOALASSIST
28-02-2022 06:00
URALETS
Armeets
28-02-2022 09:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALGOAL
28-02-2022 12:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
28-02-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
03-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
03-03-2022 10:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTASSIST
03-03-2022 12:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
03-03-2022 14:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALYC
04-03-2022 07:00
URALETS
Armeets
ASSIST
04-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
04-03-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOALGOALASSIST
04-03-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSIST
07-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALGOALYC
07-03-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
YCGOAL
07-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
07-03-2022 13:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOALASSIST
09-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
09-03-2022 10:00
URALETS
Armeets
ASSISTGOAL
09-03-2022 12:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOAL
09-03-2022 14:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALGOAL
11-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
11-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOALGOAL
11-03-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALGOAL
11-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
15-03-2022 08:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
15-03-2022 10:00
URALETS
Armeets
15-03-2022 12:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOALASSISTASSIST
15-03-2022 14:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSIST
16-03-2022 07:00
URALETS
Armeets
16-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALGOAL
16-03-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOAL
16-03-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALGOAL
17-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOALGOAL
17-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
17-03-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTGOAL
17-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
19-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALGOAL
19-03-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
19-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
19-03-2022 13:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOALASSISTGOALGOAL
23-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALGOALGOALASSIST
23-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOALGOAL
23-03-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSIST
23-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALASSIST
25-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
25-03-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTFOULASSISTASSIST
25-03-2022 11:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
25-03-2022 13:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
ASSIST
28-03-2022 07:00
URALETS
Armeets
ASSISTGOAL
28-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOALASSISTASSISTASSIST
28-03-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOALGOALGOALASSISTGOALASSIST
28-03-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSISTASSIST
29-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSISTGOALASSIST
29-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOAL
29-03-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTASSISTGOALGOAL
29-03-2022 14:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSIST
31-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSISTASSIST
31-03-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSISTASSIST
31-03-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
31-03-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
ASSISTASSIST
02-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOALASSIST
02-04-2022 11:00
URALETS
Armeets
ASSISTGOALGOAL
02-04-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOAL
02-04-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSIST
05-04-2022 07:00
URALETS
Armeets
GOAL
05-04-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
05-04-2022 13:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOAL
05-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOALGOAL
06-04-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
06-04-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOAL
06-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
06-04-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOALGOAL
09-04-2022 08:00
URALETS
Armeets
GOALASSIST
09-04-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
09-04-2022 14:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
09-04-2022 16:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSIST
12-04-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSIST
12-04-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOAL
12-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
12-04-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
ASSISTASSIST
14-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
14-04-2022 11:00
URALETS
Armeets
ASSIST
14-04-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSISTASSISTASSIST
14-04-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTASSIST
16-04-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
16-04-2022 10:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTGOALASSIST
16-04-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
16-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
18-04-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
18-04-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTGOALASSISTASSIST
18-04-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOALASSISTGOALASSISTASSIST
18-04-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOAL
20-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTASSISTGOAL
20-04-2022 11:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOALGOAL
20-04-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
20-04-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSISTGOAL
22-04-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOALGOAL
22-04-2022 10:00
URALETS
Armeets
22-04-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSIST
22-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
26-04-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
26-04-2022 11:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTASSIST
26-04-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
FOULGOALGOALGOAL
26-04-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTGOAL
27-04-2022 08:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOALGOALGOAL
27-04-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
28-04-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
28-04-2022 10:00
URALETS
Armeets
GOAL
28-04-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
28-04-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOAL
29-04-2022 07:00
URALETS
Armeets
GOALGOAL
29-04-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
29-04-2022 13:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
29-04-2022 16:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
02-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
02-05-2022 11:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTGOAL
02-05-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
02-05-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
ASSISTFOULASSISTASSIST
04-05-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALGOALASSISTGOALASSIST
04-05-2022 10:00
URALETS
Armeets
GOALGOALGOALGOALGOAL
04-05-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSISTGOAL
04-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALGOALASSIST
06-05-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSISTGOAL
06-05-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOAL
06-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
06-05-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOALGOALASSISTGOALGOAL
08-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
08-05-2022 11:00
URALETS
Armeets
GOAL
08-05-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOAL
08-05-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALFOUL
09-05-2022 08:00
URALETS
Armeets
ASSIST
09-05-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSISTASSISTASSIST
09-05-2022 14:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
09-05-2022 16:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
10-05-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSISTGOAL
10-05-2022 10:00
URALETS
Armeets
ASSISTGOALGOAL
10-05-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOAL
10-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
12-05-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSISTGOAL
12-05-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALGOAL
12-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSISTGOAL
12-05-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
ASSISTGOALASSISTGOALGOAL
14-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
14-05-2022 11:00
URALETS
Armeets
ASSISTGOAL
14-05-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
GOAL
14-05-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
GOALASSIST
16-05-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
16-05-2022 10:00
URALETS
Armeets
ASSISTASSISTASSISTGOAL
16-05-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
16-05-2022 15:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOALGOAL
18-05-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOALASSIST
18-05-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
Armeets
18-05-2022 12:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOALGOAL
18-05-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
Armeets
GOALGOAL
20-05-2022 09:00
Armeets
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSIST
20-05-2022 11:00
URALETS
Armeets
ASSIST
20-05-2022 13:00
Armeets
SHEST’ TROLLEY
ASSISTGOAL
20-05-2022 15:00
LEDIANYE VOINY
0:0
Armeets
21-05-2022 08:00
URALETS
Armeets
GOALASSIST