Doroshin Ivan

First Name:
Ivan
Last Name:
Doroshin
Height: 180 Weight: 85 Grip: L

Matches

08-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
08-03-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSIST
08-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALGOAL
08-03-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
ASSIST
09-03-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
09-03-2022 10:00
URALETS
Armeets
09-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
09-03-2022 15:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
11-03-2022 06:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
11-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
11-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
11-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
12-03-2022 06:00
URALETS
Armeets
ASSIST
12-03-2022 08:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
12-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
12-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSIST
14-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
14-03-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
14-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
14-03-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
ASSISTGOAL
15-03-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
15-03-2022 10:00
URALETS
Armeets
15-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
15-03-2022 15:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
16-03-2022 07:00
URALETS
Armeets
ASSISTGOAL
16-03-2022 11:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
16-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTFOUL
17-03-2022 06:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
17-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
18-03-2022 06:00
URALETS
Armeets
18-03-2022 08:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
18-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
18-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
23-03-2022 06:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
24-03-2022 06:00
URALETS
Armeets
ASSIST
24-03-2022 08:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
24-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
FOUL
24-03-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOALASSISTASSIST
26-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
26-03-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTASSIST
26-03-2022 12:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
26-03-2022 14:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
ASSIST
27-03-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSISTGOAL
27-03-2022 10:00
URALETS
Armeets
ASSIST
27-03-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTRC
27-03-2022 15:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
FOULFOULASSIST
28-03-2022 07:00
URALETS
Armeets
28-03-2022 09:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
28-03-2022 11:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
28-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
29-03-2022 06:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
29-03-2022 09:00
URALETS
Armeets
29-03-2022 12:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
GOAL
29-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
30-03-2022 07:00
URALETS
Armeets
GOAL
30-03-2022 09:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
30-03-2022 12:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSIST
30-03-2022 14:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
ASSISTASSIST
01-04-2022 09:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
01-04-2022 11:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
GOALASSISTFOUL
01-04-2022 13:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
01-04-2022 15:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
GOALGOAL
02-04-2022 08:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
02-04-2022 11:00
URALETS
Armeets
GOALASSISTASSIST
02-04-2022 14:00
URALETS
MOSKOVSKIY ESHELON
02-04-2022 16:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
FOULASSISTASSIST
03-04-2022 08:00
URALETS
Armeets
GOALASSIST
03-04-2022 10:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
03-04-2022 12:00
SHEST’ TROLLEY
URALETS
ASSIST
03-04-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
04-04-2022 07:00
LEDIANYE VOINY
URALETS
ASSIST
04-04-2022 10:00
URALETS
Armeets
GOALASSIST
04-04-2022 13:00
MOSKOVSKIY ESHELON
URALETS
04-04-2022 16:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY