Demin Evgeniy

First Name:
Evgeniy
Last Name:
Demin
Height: 174 Weight: 77 Grip: L

Matches

13-03-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
13-03-2022 15:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
14-03-2022 08:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
14-03-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
14-03-2022 13:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
16-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
16-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSISTASSISTASSIST
16-03-2022 12:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSISTFOULGOAL
16-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALGOAL
17-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTFOUL
17-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
17-03-2022 13:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
17-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
18-03-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOUL
18-03-2022 09:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
18-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOAL
18-03-2022 14:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
19-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
19-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOALASSIST
22-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
22-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
22-03-2022 12:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSISTASSIST
22-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
23-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOAL
23-03-2022 10:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
23-03-2022 13:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
GOALASSISTYC
23-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
24-03-2022 09:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
24-03-2022 11:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
24-03-2022 14:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
25-03-2022 06:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
25-03-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
FOULGOALASSIST
25-03-2022 12:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
YCGOAL
25-03-2022 15:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSISTASSIST
28-03-2022 08:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
28-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
28-03-2022 14:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
29-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
29-03-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
YCASSISTASSIST
30-03-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
ASSISTASSISTASSIST
30-03-2022 12:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTFOULASSIST
31-03-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
GOALASSIST
31-03-2022 13:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
31-03-2022 16:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
03-04-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOALASSIST
03-04-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
03-04-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOALASSIST
04-04-2022 08:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
04-04-2022 11:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
GOAL
04-04-2022 14:00
MOLOTOBOYTSY
LEDIANYE VOINY
ASSIST
04-04-2022 16:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSISTGOAL
05-04-2022 10:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
05-04-2022 12:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
05-04-2022 15:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
GOAL
06-04-2022 07:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
06-04-2022 13:00
LEDIANYE VOINY
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
07-04-2022 07:00
MOLOTOBOYTSY
MOSKOVSKIY ESHELON
ASSISTGOALASSIST
07-04-2022 09:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY
ASSIST
09-04-2022 09:00
MOLOTOBOYTSY
SHEST’ TROLLEY
ASSIST
09-04-2022 11:00
Armeets
MOLOTOBOYTSY
09-04-2022 15:00
URALETS
MOLOTOBOYTSY