URALETS vs MOLOTOBOYTSY

07-05-2021 14:15
The 35th Gameday

Player statistic

Eugeniy Kostin ASSIST 02:58    
Anton Borko GOAL 02:58    
Eugeniy Kostin ASSIST 07:44    
Pavel Podluboshnov GOAL 07:44    
    08:17 ASSIST Pavel Skumatov
    08:17 GOAL Aziz Seytanov
Vladimir Kalugin FOUL 09:27    
    09:27 GOAL Pavel Skumatov
Artem Smirnov FOUL 12:33    
    12:47 ASSIST Andrei Mesheryakov
    12:47 GOAL Aziz Seytanov
Eugeniy Kostin ASSIST 13:06    
Aleksey Kudreman GOAL 13:06    
    14:30 FOUL Nikita Pozdnyakov
Anton Borko GOAL 27:36