URALETS vs LEDIANYE VOINY

04-04-2021 17:00
The 4th Gameday

Player statistic

    06:31 ASSISTS Aleksandr Gomolyako
    06:31 GOAL Igor Boyarchenkov
    06:59 ASSISTS Denis Vasilenkov
    06:59 GOAL Aleksandr Gomolyako
Maksim Bogatin ASSISTS 07:36    
Ivan Shirokalov GOAL 07:36    
    09:25 ASSISTS Sergey Chystyakov
    09:25 GOAL Aleksandr Gomolyako
    14:31 ASSISTS Danil Markus
    14:31 GOAL Sergey Chystyakov
Ivan Shirokalov ASSISTS 15:12    
Aleksey Kudreman GOAL 15:12    
    22:31 ASSISTS Denis Vasilenkov
    22:31 GOAL Andrey Boltov