URALETS vs LEDIANYE VOINY

26-04-2021 23:15
The 26th Gameday

Player statistic

Pavel Podluboshnov FOUL 01:25    
    05:52 ASSIST Timur Besharov
    05:52 GOAL Mikhail Shalagin
Eugeniy Kostin ASSIST 06:11    
Vladimir Kalugin GOAL 06:11    
    08:45 ASSIST Timur Besharov
    08:45 GOAL Mikhail Shalagin
Pavel Podluboshnov ASSIST 10:35    
Eugeniy Kostin GOAL 10:35    
Artem Smirnov ASSIST 12:55    
Pavel Podluboshnov GOAL 12:55    
Artem Smirnov FOUL 16:44    
Aleksey Kudreman ASSIST 25:39    
Eugeniy Kostin GOAL 25:39    
Artem Smirnov ASSIST 29:54    
Pavel Podluboshnov GOAL 29:54