URALETS vs LEDIANYE VOINY

26-04-2021 23:15
The 26th Gameday

Player statistic

Pavel Podluboshnov FOUL 01:25    
    05:52 ASSISTS Timur Besharov
    05:52 GOAL Mikhail Shalagin
Eugeniy Kostin ASSISTS 06:11    
Vladimir Kalugin GOAL 06:11    
    08:45 ASSISTS Timur Besharov
    08:45 GOAL Mikhail Shalagin
Pavel Podluboshnov ASSISTS 10:35    
Eugeniy Kostin GOAL 10:35    
Artem Smirnov ASSISTS 12:55    
Pavel Podluboshnov GOAL 12:55    
Artem Smirnov FOUL 16:44    
Aleksey Kudreman ASSISTS 25:39    
Eugeniy Kostin GOAL 25:39    
Artem Smirnov ASSISTS 29:54    
Pavel Podluboshnov GOAL 29:54