URALETS vs KUZNYA

09-05-2021 20:45
The 37th Gameday

Player statistic

Eugeniy Kostin GOAL 00:21    
Aleksey Kudreman ASSIST 00:21    
Vladimir Kalugin ASSIST 02:11    
Aleksey Kudreman GOAL 02:11    
    02:15 ASSIST Vitaliy Valkov
    02:15 GOAL Ilya Kliachyn
Eugeniy Kostin ASSIST 05:09    
Anton Borko GOAL 05:09    
Anton Borko ASSIST 06:26    
Eugeniy Kostin GOAL 06:26    
Pavel Podluboshnov ASSIST 08:29    
Anton Borko GOAL 08:29    
    08:42 ASSIST Gennady Malaschenko
    08:42 GOAL Georgiy Badalyan
    09:06 ASSIST Gennady Malaschenko
    09:06 GOAL Georgiy Badalyan
Artem Smirnov FOUL 09:20    
Pavel Podluboshnov ASSIST 12:33    
Aleksey Kudreman GOAL 12:33    
Eugeniy Kostin ASSIST 14:38    
Aleksey Kudreman GOAL 14:38    
    16:53 FOUL Ilya Kliachyn
Aleksey Kudreman GOAL 16:53    
Vladimir Kalugin ASSIST 19:20    
Artem Smirnov GOAL 19:20    
Vladimir Kalugin ASSIST 20:31    
Eugeniy Kostin GOAL 20:31    
Eugeniy Kostin ASSIST 23:43    
Aleksey Kudreman GOAL 23:43