URALETS vs BELSK

06-05-2021 23:15
The 34th Gameday

Player statistic

    02:56 ASSISTS Andrei Chvanchikov
    02:56 GOAL Ilya Kuzikov
Anton Borko ASSISTS 06:55    
Eugeniy Kostin GOAL 06:55    
Anton Borko ASSISTS 09:36    
Aleksey Kudreman GOAL 09:36    
    12:08 ASSISTS Evgeniy Sorokin
    12:08 GOAL Andrei Chvanchikov
    12:46 ASSISTS Evgeniy Sorokin
    12:46 GOAL Semen Garshin
Aleksey Kudreman ASSISTS 14:35    
Artem Smirnov GOAL 14:35    
    17:00 ASSISTS Andrei Chvanchikov
    17:00 GOAL Aleksandr Akhramovich
Eugeniy Kostin ASSISTS 20:56    
Artem Smirnov GOAL 20:56    
Vladimir Kalugin ASSISTS 22:10    
Pavel Podluboshnov GOAL 22:10    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 29:43    
Aleksey Kudreman GOAL 29:43