URALETS vs Armeets

01-04-2021 08:00
The 1st Gameday

Player statistic

Pavel Podluboshnov ASSISTS 02:29    
Aleksey Kudreman GOAL 02:29    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 02:47    
Gordey Zarkov GOAL 02:47    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 03:11    
Gordey Zarkov GOAL 03:11    
    04:15 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    04:15 GOAL Gleb Miroshnikov
    05:53 ASSISTS Gleb Miroshnikov
    05:53 GOAL Dmitriy Kotov
    08:07 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    08:07 GOAL Gleb Miroshnikov
    11:50 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    11:50 GOAL Gleb Miroshnikov
Aleksey Kudreman ASSISTS 19:12    
Pavel Podluboshnov GOAL 19:12    
    21:17 ASSISTS Maxim Korobov
    21:17 GOAL Gleb Miroshnikov
Ivan Shirokalov ASSISTS 22:35    
Gordey Zarkov GOAL 22:35    
    26:18 FOUL Maxim Korobov
Ivan Shirokalov ASSISTS 28:37    
Anton Borko GOAL 28:37