URALETS vs Armeets

10-05-2021 22:00
The 38th Gameday

Player statistic

    00:21 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    00:21 GOAL Gleb Miroshnikov
    05:52 FOUL Grigorii Baranchukov
    09:59 ASSISTS Grigorii Baranchukov
    09:59 GOAL Oleg Gubin
    14:21 ASSISTS Oleg Gubin
    14:21 GOAL Dmitriy Kotov
Eugeniy Kostin ASSISTS 15:33    
Pavel Podluboshnov GOAL 15:33    
Vladimir Kalugin ASSISTS 18:41    
Pavel Podluboshnov GOAL 18:41    
    19:59 FOUL Denis Shupinskiy
    22:23 ASSISTS Grigorii Baranchukov
    22:23 GOAL Oleg Gubin
Vladimir Kalugin ASSISTS 24:58    
Eugeniy Kostin GOAL 24:58