MOLOTOBOYTSY vs URALETS

10-05-2021 20:45
The 38th Gameday

Player statistic

    03:53 ASSIST Anton Borko
    03:53 GOAL Vladimir Kalugin
Nikita Pyatyrev ASSIST 19:08    
Sergey Gaskov GOAL 19:08    
    25:42 ASSIST Pavel Podluboshnov
    25:42 GOAL Aleksey Kudreman
    29:41 ASSIST Pavel Podluboshnov
    29:41 GOAL Aleksey Kudreman
    29:51 FOUL Eugeniy Kostin