MOLOTOBOYTSY vs URALETS

06-05-2021 17:00
The 34th Gameday

Player statistic

    01:09 ASSIST Anton Borko
    01:09 GOAL Aleksey Kudreman
Pavel Skumatov ASSIST 02:11    
Aziz Seytanov GOAL 02:11    
Nikita Pozdnyakov ASSIST 03:51    
Pavel Skumatov GOAL 03:51    
    07:19 ASSIST Artem Smirnov
    07:19 GOAL Pavel Podluboshnov
    08:51 ASSIST Pavel Podluboshnov
    08:51 GOAL Anton Borko
Andrei Mesheryakov FOUL 09:59    
Aziz Seytanov YC 19:20    
    19:20 YC Eugeniy Kostin
    25:38 ASSIST Aleksey Kudreman
    25:38 GOAL Pavel Podluboshnov
Anatoliy Prus ASSIST 26:08    
Andrei Mesheryakov GOAL 26:08    
    28:06 FOUL Eugeniy Kostin