MOLOTOBOYTSY vs URALETS

01-05-2021 11:45
The 11th Gameday

Player statistic

    06:04 ASSISTS Vladimir Kalugin
    06:04 GOAL Pavel Podluboshnov
    08:16 ASSISTS Vladimir Kalugin
    08:16 GOAL Eugeniy Kostin
    09:41 ASSISTS Pavel Podluboshnov
    09:41 GOAL Anton Borko
Andrei Mesheryakov ASSISTS 13:29    
Aziz Seytanov GOAL 13:29    
Sergey Gaskov FOUL 24:22    
    24:22 GOAL Vladimir Kalugin
    28:27 ASSISTS Vladimir Kalugin
    28:27 GOAL Eugeniy Kostin