MOLOTOBOYTSY vs URALETS

10-04-2021 14:15
The 10th Gameday

Player statistic

Sergey Gaskov ASSIST 00:47    
Anatoliy Prus GOAL 00:47    
Anatoliy Prus ASSIST 06:22    
Aziz Seytanov GOAL 06:22    
Sergey Gaskov FOUL 15:51    
    17:58 ASSIST Aleksey Kudreman
    17:58 GOAL Gordey Zarkov
    19:55 ASSIST Aleksey Kudreman
    19:55 GOAL Pavel Podluboshnov
Eugeniy Kostin ASSIST 21:35    
Maxim Repin GOAL 21:35    
Anatoliy Prus ASSIST 23:50    
Maxim Repin GOAL 23:50    
    25:41 ASSIST Gordey Zarkov
    25:41 GOAL Aleksey Kudreman
    26:59 ASSIST Ivan Shirokalov
    26:59 GOAL Gordey Zarkov