MOLOTOBOYTSY vs URALETS

16-04-2021 17:00
The 16th Gameday

Player statistic

    00:16 ASSIST Ivan Shirokalov
    00:16 GOAL Gordey Zarkov
Eugeniy Kostin ASSIST 03:12    
Nikita Pozdnyakov GOAL 03:12    
Eugeniy Kostin ASSIST 06:31    
Linar Karimov GOAL 06:31    
    15:41 ASSIST Vladimir Dudko
    15:41 GOAL Vladimir Kalugin
    18:33 ASSIST Gordey Zarkov
    18:33 GOAL Ivan Shirokalov
Aziz Seytanov ASSIST 18:54    
Linar Karimov GOAL 18:54    
    24:29 ASSIST Ivan Shirokalov
    24:29 GOAL Aleksey Kudreman
Linar Karimov ASSIST 28:29    
Pavel Skumatov GOAL 28:29