MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

03-05-2021 19:30
The 31st Gameday

Player statistic

Nikita Pyatyrev ASSISTS 00:57    
Andrei Mesheryakov GOAL 00:57    
    09:07 ASSISTS Dmitriy Boychuk
    09:07 GOAL Ilya Shipov
    09:58 ASSISTS Dmitriy Boychuk
    09:58 GOAL Egor Sivalnev
Anatoliy Prus ASSISTS 13:07    
Andrei Mesheryakov GOAL 13:07    
Anatoliy Prus ASSISTS 13:40    
Sergey Gaskov GOAL 13:40    
Anatoliy Prus ASSISTS 15:08    
Andrei Mesheryakov GOAL 15:08    
    15:51 ASSISTS Ilya Shipov
    15:51 GOAL Mikhail Shalagin
    16:39 ASSISTS Dmitriy Boychuk
    16:39 GOAL Mikhail Shalagin
Eugeny Vorobyev FOUL 17:15    
    17:15 GOAL Mikhail Shalagin
    18:05 ASSISTS Artemiy Gryazev
    18:05 GOAL Dmitriy Boychuk
    20:21 ASSISTS Mikhail Shalagin
    20:21 GOAL Ilya Shipov
    21:06 ASSISTS Ilya Shipov
    21:06 GOAL Mikhail Shalagin
    27:01 ASSISTS Ilya Shipov
    27:01 GOAL Mikhail Shalagin
    29:59 ASSISTS Mikhail Shalagin
    29:59 GOAL Ilya Shipov