MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

13-04-2021 14:15
The 13th Gameday

Player statistic

Maxim Repin ASSISTS 05:40    
Sergey Gaskov GOAL 05:40    
Anatoliy Prus YC 07:19    
    08:22 ASSISTS Nikita Kacedym
    08:22 GOAL Aleksandr Gomolyako
    13:10 ASSISTS Aleksandr Gomolyako
    13:10 GOAL Nikita Kacedym
Maxim Repin ASSISTS 14:56    
Linar Karimov GOAL 14:56    
    16:31 FOUL Aleksandr Gomolyako
    18:28 ASSISTS Igor Boyarchenkov
    18:28 GOAL Aleksandr Chirva
    23:18 GOAL Danil Markus
Sergey Gaskov ASSISTS 26:47    
Eugeniy Kostin GOAL 26:47    
    29:43 YC Aleksandr Gomolyako