MOLOTOBOYTSY vs KUZNYA

05-05-2021 14:15
The 33rd Gameday

Player statistic

Nikita Pyatyrev ASSIST 01:36    
Pavel Skumatov GOAL 01:36    
    01:54 ASSIST Georgiy Badalyan
    01:54 GOAL Gennady Malaschenko
    03:28 ASSIST Ilya Kliachyn
    03:28 GOAL Georgiy Badalyan
    04:36 ASSIST Ilya Kliachyn
    04:36 GOAL Andrei Gerasimov
Vyacheslav Shuvalov ASSIST 04:59    
Nikita Pozdnyakov GOAL 04:59    
Nikita Pyatyrev ASSIST 07:22    
Anatoliy Prus GOAL 07:22    
    09:09 ASSIST Vitaliy Valkov
    09:09 GOAL Georgiy Badalyan
    11:39 FOUL Andrei Gerasimov
    14:01 FOUL Andrei Gerasimov
Nikita Pozdnyakov ASSIST 16:41    
Pavel Skumatov GOAL 16:41    
    18:17 ASSIST Andrei Gerasimov
    18:17 GOAL Georgiy Badalyan
    19:51 ASSIST Vitaliy Valkov
    19:51 GOAL Gennady Malaschenko
    20:43 ASSIST Andrei Gerasimov
    20:43 GOAL Anton Medvedev
    23:05 ASSIST Georgiy Badalyan
    23:05 GOAL Andrei Gerasimov
    23:33 ASSIST Andrei Gerasimov
    23:33 GOAL Georgiy Badalyan
Nikita Pyatyrev FOUL 25:56    
Anatoliy Prus ASSIST 26:10    
Vyacheslav Shuvalov GOAL 26:10