MOLOTOBOYTSY vs KUZNYA

29-04-2021 20:45
The 29th Gameday

Player statistic

Anatoliy Prus ASSIST 01:39    
Pavel Skumatov GOAL 01:39    
    06:45 ASSIST Vitaliy Valkov
    06:45 GOAL Georgiy Badalyan
Nikita Pozdnyakov ASSIST 08:14    
Anatoliy Prus GOAL 08:14    
    12:04 ASSIST Anton Medvedev
    12:04 GOAL Georgiy Badalyan
    13:03 ASSIST Gennady Malaschenko
    13:03 GOAL Georgiy Badalyan
    13:42 ASSIST Vitaliy Valkov
    13:42 GOAL Georgiy Badalyan
    15:57 ASSIST Gennady Malaschenko
    15:57 GOAL Vitaliy Valkov
    20:59 ASSIST Georgiy Badalyan
    20:59 GOAL Vitaliy Valkov
Andrei Mesheryakov ASSIST 21:32    
Sergey Gaskov GOAL 21:32    
Andrei Mesheryakov ASSIST 23:20    
Nikita Pozdnyakov GOAL 23:20    
    27:34 FOUL Georgiy Badalyan
Sergey Gaskov GOAL 27:34    
    27:49 ASSIST Georgiy Badalyan
    27:49 GOAL Evgeniy Babitskiy