MOLOTOBOYTSY vs KUZNYA

24-04-2021 20:45
The 24th Gameday

Player statistic

Aziz Seytanov ASSISTS 03:22    
Sergey Gaskov GOAL 03:22    
Anatoliy Prus ASSISTS 06:20    
Andrei Mesheryakov GOAL 06:20    
Andrei Mesheryakov ASSISTS 12:51    
Linar Karimov GOAL 12:51    
    14:19 FOUL Andrei Gerasimov
    14:57 ASSISTS Georgiy Badalyan
    14:57 GOAL Vitaliy Valkov
    19:09 ASSISTS Andrei Gerasimov
    19:09 GOAL Georgiy Badalyan
    19:42 ASSISTS Anton Medvedev
    19:42 GOAL Georgiy Badalyan
    19:51 ASSISTS Gennady Malaschenko
    19:51 GOAL Georgiy Badalyan
Eugeny Vorobyev FOUL 19:51    
    28:13 FOUL Ilya Kliachyn
Anatoliy Prus GOAL 28:13    
Linar Karimov FOUL 29:20