MOLOTOBOYTSY vs KUZNYA

07-04-2021 18:15
The 7th Gameday

Player statistic

Denis Ismagilov ASSIST 00:42    
Anatoliy Prus GOAL 00:42    
    02:57 ASSIST Ilya Kliachyn
    02:57 GOAL Gennady Malaschenko
    03:57 ASSIST Gennady Malaschenko
    03:57 GOAL Georgiy Badalyan
    04:44 ASSIST Ilya Kliachyn
    04:44 GOAL Vitaliy Valkov
    06:26 ASSIST Georgiy Badalyan
    06:26 GOAL Gennady Malaschenko
    15:52 ASSIST Georgiy Badalyan
    15:52 GOAL Gennady Malaschenko
    16:09 ASSIST Gennady Malaschenko
    16:09 GOAL Vitaliy Valkov
    16:52 ASSIST Gennady Malaschenko
    16:52 GOAL Ilya Kliachyn
Eugeniy Kostin ASSIST 21:14    
Aziz Seytanov GOAL 21:14    
Eugeniy Kostin YC 21:40    
Linar Karimov GOAL 28:58    
    29:11 ASSIST Georgiy Badalyan
    29:11 GOAL Anton Medvedev