MOLOTOBOYTSY vs CRYSTAL

16-04-2021 22:00
The 16th Gameday

Player statistic

Sergey Gaskov FOUL 07:14    
    07:14 GOAL Egor Aleshin
Eugeniy Kostin FOUL 14:17    
    14:17 GOAL Andrei Leonov
    17:44 ASSISTS Andrei Leonov
    17:44 GOAL Aleksandr Vasiliev
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 19:25    
Pavel Skumatov GOAL 19:25    
    22:24 ASSISTS Aleksandr Vasiliev
    22:24 GOAL Andrei Leonov
Maxim Repin ASSISTS 27:49    
Nikita Pozdnyakov GOAL 27:49    
    29:34 ASSISTS Victor Baldaev
    29:34 GOAL Aleksandr Vasiliev