MOLOTOBOYTSY vs CHETYRE LEDOKOLA

06-05-2021 22:00
The 34th Gameday

Player statistic

    01:52 ASSISTS Kurov Ivan
    01:52 GOAL Otar Sahokyja
    05:32 ASSISTS Vasiliy Doronin
    05:32 GOAL Kurov Ivan
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 06:13    
Aziz Seytanov GOAL 06:13    
Andrei Mesheryakov ASSISTS 07:53    
Pavel Skumatov GOAL 07:53    
Andrei Mesheryakov ASSISTS 11:48    
Pavel Skumatov GOAL 11:48    
Anatoliy Prus ASSISTS 13:07    
Aziz Seytanov GOAL 13:07    
    13:49 ASSISTS Kurov Ivan
    13:49 GOAL Denis Tolpegin
Aziz Seytanov ASSISTS 15:08    
Pavel Skumatov GOAL 15:08    
    15:39 ASSISTS Andrei Revatskiy
    15:39 GOAL Otar Sahokyja
    17:52 ASSISTS Kurov Ivan
    17:52 GOAL Andrei Revatskiy
    21:41 ASSISTS Otar Sahokyja
    21:41 GOAL Vasiliy Doronin
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 24:49    
Aziz Seytanov GOAL 24:49    
Nikita Pozdnyakov ASSISTS 26:18    
Aziz Seytanov GOAL 26:18    
    26:26 ASSISTS Andrei Revatskiy
    26:26 GOAL Kurov Ivan