MOLOTOBOYTSY vs CHETYRE LEDOKOLA

29-04-2021 18:15
The 29th Gameday

Player statistic

Pavel Skumatov GOAL 01:47    
Anatoliy Prus ASSISTS 01:47    
Sergey Gaskov ASSISTS 09:09    
Aziz Seytanov GOAL 09:09    
    11:41 ASSISTS Vasiliy Doronin
    11:41 GOAL Kurov Ivan
    17:16 ASSISTS Alexander Lyubimov
    17:16 GOAL Otar Sahokyja
    19:27 ASSISTS Alexander Lyubimov
    19:27 GOAL Kurov Ivan
    19:41 ASSISTS Vasiliy Doronin
    19:41 GOAL Andrei Revatskiy
Aziz Seytanov GOAL 27:39    
    29:50 ASSISTS Denis Tolpegin
    29:50 GOAL Andrei Revatskiy