MOLOTOBOYTSY vs BELSK

05-04-2021 20:45
The 5th Gameday

Player statistic

    07:38 FOUL Aleksandr Akhramovich
Eugeniy Kostin GOAL 07:38    
Sergey Gaskov FOUL 09:47    
    09:47 GOAL Andrei Chvanchikov
Denis Ismagilov ASSIST 17:25    
Sergey Gaskov GOAL 17:25    
Eugeniy Kostin FOUL 19:35    
Denis Ismagilov FOUL 21:23    
    22:25 ASSIST Mikhail Syroezhkin
    22:25 GOAL Egor Feofanov
    27:15 FOUL Aleksandr Akhramovich
    27:34 YC Mikhail Syroezhkin