MOLOTOBOYTSY vs BELSK

27-04-2021 14:15
The 27th Gameday

Player statistic

Aziz Seytanov ASSIST 02:13    
Anatoliy Prus GOAL 02:13    
    04:14 ASSIST Nikita Pyatyrev
    04:14 GOAL Mikhail Syroezhkin
Sergey Gaskov ASSIST 05:44    
Pavel Skumatov GOAL 05:44    
    15:38 ASSIST Mikhail Syroezhkin
    15:38 GOAL Ivan Pusev
    18:47 ASSIST Ilya Kuzikov
    18:47 GOAL Egor Feofanov
Pavel Skumatov ASSIST 24:55    
Anatoliy Prus GOAL 24:55    
Aziz Seytanov ASSIST 26:31    
Andrei Mesheryakov GOAL 26:31    
    27:07 FOUL Egor Feofanov
    27:39 ASSIST Mikhail Syroezhkin
    27:39 GOAL Egor Feofanov
Andrei Mesheryakov YC 29:19    
    29:19 GOAL Egor Feofanov