MOLOTOBOYTSY vs ALMATY

10-04-2021 08:00
The 10th Gameday

Player statistic

    01:37 FOUL Grigoriy Kolupaev
    03:26 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    03:26 GOAL Ivan Kiselev
Eugeniy Kostin FOUL 04:58    
    16:23 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    16:23 GOAL Aleksandr Nesterov
Anatoliy Prus ASSISTS 16:49    
Sergey Gaskov GOAL 16:49    
Eugeny Vorobyev FOUL 18:01    
    24:32 ASSISTS Ivan Isayev
    24:32 GOAL Ivan Kiselev
Eugeniy Kostin ASSISTS 27:19    
Aziz Seytanov GOAL 27:19    
    28:18 FOUL Aleksandr Nesterov
    29:29 ASSISTS Ivan Isayev
    29:29 GOAL Evgeniy Lyzin