MOLOTOBOITCY vs 4 LEDOKOLA

02-04-2021 09:15
The 2nd Gameday

Player statistic

    02:49 ASSIST Otar Sahokyja
    02:49 GOAL Vasiliy Doronin
Eugeniy Kostin FOUL 08:11    
    10:13 ASSIST Maxim Repin
    10:13 GOAL Otar Sahokyja
Denis Ismagilov YC 12:21    
Sergey Gaskov ASSIST 13:56    
Anatoliy Prus GOAL 13:56    
Eugeniy Kostin ASSIST 16:46    
Sergey Gaskov GOAL 16:46    
    23:55 FOUL Vasiliy Doronin
Denis Ismagilov ASSIST 29:29    
Anatoliy Prus GOAL 29:29