LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

16-04-2021 20:45
The 16th Gameday

Player statistic

    03:26 ASSIST Aziz Seytanov
    03:26 GOAL Pavel Skumatov
    04:07 ASSIST Anatoliy Prus
    04:07 GOAL Aziz Seytanov
    06:09 ASSIST Sergey Gaskov
    06:09 GOAL Pavel Skumatov
    07:44 ASSIST Sergey Gaskov
    07:44 GOAL Aziz Seytanov
Denis Vasilenkov ASSIST 09:46    
Nikita Kacedym GOAL 09:46    
Denis Vasilenkov ASSIST 12:24    
Aleksandr Gomolyako GOAL 12:24    
Aleksandr Chirva ASSIST 16:36    
Aleksandr Gomolyako GOAL 16:36    
    21:30 FOUL Aziz Seytanov
Nikita Kacedym ASSIST 22:03    
Igor Boyarchenkov GOAL 22:03    
    22:22 ASSIST Aziz Seytanov
    22:22 GOAL Pavel Skumatov
Denis Vasilenkov ASSIST 26:33    
Aleksandr Gomolyako GOAL 26:33    
Nikita Kacedym ASSIST 28:39    
Aleksandr Chirva GOAL 28:39    
Nikita Kacedym ASSIST 29:23    
Aleksandr Gomolyako GOAL 29:23