LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

16-04-2021 20:45
The 16th Gameday

Player statistic

    03:26 ASSISTS Aziz Seytanov
    03:26 GOAL Pavel Skumatov
    04:07 ASSISTS Anatoliy Prus
    04:07 GOAL Aziz Seytanov
    06:09 ASSISTS Sergey Gaskov
    06:09 GOAL Pavel Skumatov
    07:44 ASSISTS Sergey Gaskov
    07:44 GOAL Aziz Seytanov
Denis Vasilenkov ASSISTS 09:46    
Nikita Kacedym GOAL 09:46    
Denis Vasilenkov ASSISTS 12:24    
Aleksandr Gomolyako GOAL 12:24    
Aleksandr Chirva ASSISTS 16:36    
Aleksandr Gomolyako GOAL 16:36    
    21:30 FOUL Aziz Seytanov
Nikita Kacedym ASSISTS 22:03    
Igor Boyarchenkov GOAL 22:03    
    22:22 ASSISTS Aziz Seytanov
    22:22 GOAL Pavel Skumatov
Denis Vasilenkov ASSISTS 26:33    
Aleksandr Gomolyako GOAL 26:33    
Nikita Kacedym ASSISTS 28:39    
Aleksandr Chirva GOAL 28:39    
Nikita Kacedym ASSISTS 29:23    
Aleksandr Gomolyako GOAL 29:23