LEDIANYE VOINY vs FERRUM

24-04-2021 14:15
The 24th Gameday

Player statistic

    00:57 ASSISTS Andrei Popov
    00:57 GOAL Ilya Bobko
    12:48 ASSISTS Ilya Bobko
    12:48 GOAL Andrei Popov
    19:01 FOUL Vladislav Shiryaev
    19:57 ASSISTS Evgeniy Nechaev
    19:57 GOAL Vladislav Shiryaev
Denis Vasilenkov ASSISTS 22:29    
Mikhail Shalagin GOAL 22:29    
    23:16 FOUL Nikita Frolov
Sergey Chystyakov RC 28:22    
Denis Vasilenkov ASSISTS 28:43    
Danil Markus GOAL 28:43    
    29:57 FOUL Nikita Abramov