LEDIANYE VOINY vs CRYSTAL

03-05-2021 17:00
The 31st Gameday

Player statistic

    02:12 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    02:12 GOAL Oleg Popov
Dmitriy Boychuk ASSIST 05:12    
Mikhail Shalagin GOAL 05:12    
    08:39 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    08:39 GOAL Oleg Popov
    09:09 ASSIST Oleg Popov
    09:09 GOAL Maxim Repin
    11:06 ASSIST Maxim Repin
    11:06 GOAL Oleg Popov
Dmitriy Boychuk ASSIST 12:40    
Ilya Shipov GOAL 12:40    
    13:46 ASSIST Maksim Leonov
    13:46 GOAL Dmitriy Sidlyarov
Dmitriy Boychuk ASSIST 14:07    
Artemiy Gryazev GOAL 14:07    
Ilya Shipov ASSIST 15:44    
Mikhail Shalagin GOAL 15:44    
Ilya Shipov ASSIST 15:49    
Mikhail Shalagin GOAL 15:49    
Dmitriy Boychuk ASSIST 17:27    
Mikhail Shalagin GOAL 17:27    
Mikhail Shalagin ASSIST 20:42    
Dmitriy Boychuk GOAL 20:42    
    20:54 ASSIST Dmitriy Samarin
    20:54 GOAL Dmitriy Sidlyarov
    22:31 ASSIST Oleg Popov
    22:31 GOAL Dmitriy Sidlyarov
    22:41 ASSIST Egor Aleshin
    22:41 GOAL Dmitriy Sidlyarov
Egor Sivalnev ASSIST 23:36    
Mikhail Shalagin GOAL 23:36    
Ilya Shipov ASSIST 26:20    
Artemiy Gryazev GOAL 26:20    
    29:17 ASSIST Egor Aleshin
    29:17 GOAL Dmitriy Sidlyarov