LEDIANYE VOINY vs CRYSTAL

01-05-2021 10:30
The 11th Gameday

Player statistic

    04:47 ASSISTS Dmitriy Sidlyarov
    04:47 GOAL Oleg Popov
    09:38 ASSISTS Dmitriy Sidlyarov
    09:38 GOAL Maksim Leonov
Egor Masluk ASSISTS 11:39    
Mikhail Shalagin GOAL 11:39    
Ilya Shipov ASSISTS 15:57    
Egor Masluk GOAL 15:57    
    19:48 ASSISTS Dmitriy Sidlyarov
    19:48 GOAL Maxim Repin
Ilya Shipov ASSISTS 20:33    
Mikhail Shalagin GOAL 20:33    
Mikhail Shalagin ASSISTS 21:08    
Egor Sivalnev GOAL 21:08    
Ilya Shipov FOUL 21:14    
    21:14 GOAL Maksim Leonov
Egor Masluk FOUL 23:40    
    24:09 ASSISTS Maksim Leonov
    24:09 GOAL Maxim Repin
Mikhail Shalagin ASSISTS 24:27    
Danil Markus GOAL 24:27    
Danil Markus ASSISTS 24:53    
Mikhail Shalagin GOAL 24:53    
Mikhail Shalagin GOAL 26:35    
    29:29 ASSISTS Dmitriy Sidlyarov
    29:29 GOAL Oleg Popov