LEDIANYE VOINY vs CRYSTAL

26-04-2021 18:15
The 26th Gameday

Player statistic

    06:02 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    06:02 GOAL Andrei Leonov
    06:17 ASSIST Egor Aleshin
    06:17 GOAL Dmitriy Samarin
Aleksandr Gomolyako ASSIST 07:02    
Aleksandr Chirva GOAL 07:02    
    07:52 ASSIST Dmitriy Samarin
    07:52 GOAL Dmitriy Sidlyarov
Egor Sivalnev ASSIST 08:54    
Mikhail Shalagin GOAL 08:54    
    10:50 GOAL Egor Aleshin
Aleksandr Chirva ASSIST 14:26    
Danil Markus GOAL 14:26    
Aleksandr Gomolyako ASSIST 17:12    
Timur Besharov GOAL 17:12    
    17:52 ASSIST Egor Aleshin
    17:52 GOAL Oleg Popov
    18:10 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    18:10 GOAL Egor Aleshin
    18:19 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    18:19 GOAL Egor Aleshin
    19:17 ASSIST Maksim Leonov
    19:17 GOAL Egor Aleshin
Mikhail Shalagin FOUL 21:03    
    23:46 RC Maksim Leonov
Mikhail Shalagin YC 23:46    
    28:22 ASSIST Dmitriy Samarin
    28:22 GOAL Egor Aleshin
    29:39 ASSIST Oleg Popov
    29:39 GOAL Dmitriy Sidlyarov