LEDIANYE VOINY vs CHETYRE LEDOKOLA

10-04-2021 19:30
The 10th Gameday

Player statistic

    03:28 ASSISTS Andrei Revatskiy
    03:28 GOAL Kurov Ivan
Igor Boyarchenkov ASSISTS 05:34    
Sergey Chystyakov GOAL 05:34    
    07:11 ASSISTS Vasiliy Doronin
    07:11 GOAL Kurov Ivan
    08:51 ASSISTS Andrei Revatskiy
    08:51 GOAL Sergey Rabiza
Sergey Chystyakov FOUL 09:38    
Denis Vasilenkov ASSISTS 10:39    
Andrey Boltov GOAL 10:39    
Danil Markus ASSISTS 14:49    
Aleksandr Gomolyako GOAL 14:49    
Aleksandr Gomolyako ASSISTS 15:01    
Sergey Chystyakov GOAL 15:01    
Sergey Chystyakov ASSISTS 15:34    
Igor Boyarchenkov GOAL 15:34    
Andrey Boltov ASSISTS 16:43    
Denis Vasilenkov GOAL 16:43    
Aleksandr Gomolyako ASSISTS 18:18    
Sergey Chystyakov GOAL 18:18    
Igor Boyarchenkov ASSISTS 22:54    
Aleksandr Gomolyako GOAL 22:54    
Denis Vasilenkov ASSISTS 23:29    
Sergey Chystyakov GOAL 23:29    
Denis Vasilenkov FOUL 27:27    
    27:27 GOAL Andrei Revatskiy