KUZNYA vs FERRUM

04-04-2021 10:30
The 4th Gameday

Player statistic

    02:21 FOUL Vladislav Shiryaev
Gennady Malaschenko GOAL 02:21    
Kirill Malaschenko ASSISTS 07:04    
Ilya Kliachyn GOAL 07:04    
Georgiy Badalyan ASSISTS 08:21    
Evgeniy Babitskiy GOAL 08:21    
    12:35 ASSISTS Dmitriy Kravets
    12:35 GOAL Vladislav Kuzmin
Anton Medvedev ASSISTS 21:26    
Gennady Malaschenko GOAL 21:26    
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 21:42    
Kirill Malaschenko GOAL 21:42    
Georgiy Badalyan ASSISTS 26:30    
Ilya Kliachyn GOAL 26:30    
Ilya Kliachyn ASSISTS 27:22    
Gennady Malaschenko GOAL 27:22    
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 27:40    
Georgiy Badalyan GOAL 27:40