KUZNYA vs FERRUM

08-05-2021 20:45
The 36th Gameday

Player statistic

Vitaliy Valkov ASSIST 01:00    
Anton Medvedev GOAL 01:00    
Gennady Malaschenko ASSIST 01:28    
Georgiy Badalyan GOAL 01:28    
Gennady Malaschenko ASSIST 01:57    
Georgiy Badalyan GOAL 01:57    
    02:16 ASSIST Filipp Tolyzakov
    02:16 GOAL Nikita Frolov
Anton Medvedev ASSIST 06:10    
Ilya Kliachyn GOAL 06:10    
    09:11 FOUL Nikita Abramov
    11:22 ASSIST Filipp Tolyzakov
    11:22 GOAL Vladislav Shiryaev
Vitaliy Valkov ASSIST 12:50    
Georgiy Badalyan GOAL 12:50    
    13:17 ASSIST Filipp Tolyzakov
    13:17 GOAL Nikita Frolov
Georgiy Badalyan ASSIST 13:26    
Andrei Gerasimov GOAL 13:26    
    16:21 ASSIST Nikita Frolov
    16:21 GOAL Evgeniy Nechaev
    23:02 ASSIST Evgeniy Nechaev
    23:02 GOAL Vladislav Shiryaev
Georgiy Badalyan FOUL 24:41    
    25:20 FOUL Evgeniy Nechaev
Ilya Kliachyn ASSIST 28:33    
Vitaliy Valkov GOAL 28:33