KUZNYA vs CRYSTAL

06-05-2021 08:00
The 34th Gameday

Player statistic

    03:20 ASSIST Egor Aleshin
    03:20 GOAL Dmitriy Sidlyarov
    05:05 ASSIST Dmitriy Samarin
    05:05 GOAL Maksim Leonov
Vitaliy Valkov ASSIST 06:26    
Gennady Malaschenko GOAL 06:26    
Gennady Malaschenko ASSIST 08:02    
Vitaliy Valkov GOAL 08:02    
Anton Medvedev ASSIST 15:47    
Gennady Malaschenko GOAL 15:47    
    17:48 ASSIST Maksim Leonov
    17:48 GOAL Maxim Repin
Ilya Kliachyn ASSIST 19:13    
Vitaliy Valkov GOAL 19:13    
Andrei Gerasimov ASSIST 25:10    
Georgiy Badalyan GOAL 25:10    
Anton Medvedev ASSIST 26:46    
Vitaliy Valkov GOAL 26:46    
Ilya Kliachyn ASSIST 27:29    
Vitaliy Valkov GOAL 27:29    
    28:28 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    28:28 GOAL Andrei Leonov