KUZNYA vs CHETYRE LEDOKOLA

25-04-2021 09:15
The 25th Gameday

Player statistic

Vitaliy Valkov ASSIST 02:48    
Ilya Kliachyn GOAL 02:48    
Ilya Kliachyn ASSIST 03:35    
Vitaliy Valkov GOAL 03:35    
Andrei Gerasimov ASSIST 05:53    
Ilya Kliachyn GOAL 05:53    
    09:28 ASSIST Otar Sahokyja
    09:28 GOAL Kurov Ivan
    10:26 ASSIST Kurov Ivan
    10:26 GOAL Otar Sahokyja
Ilya Kliachyn ASSIST 11:08    
Vitaliy Valkov GOAL 11:08    
Vitaliy Valkov ASSIST 12:24    
Gennady Malaschenko GOAL 12:24    
Vitaliy Valkov ASSIST 12:47    
Gennady Malaschenko GOAL 12:47    
Gennady Malaschenko ASSIST 14:02    
Ilya Kliachyn GOAL 14:02    
Ilya Kliachyn FOUL 19:01