KUZNYA vs CHETYRE LEDOKOLA

14-04-2021 22:00
The 14th Gameday

Player statistic

Gennady Malaschenko ASSIST 03:32    
Georgiy Badalyan GOAL 03:32    
    08:10 ASSIST Alexander Lyubimov
    08:10 GOAL Artem Ustimenko
Kirill Malaschenko ASSIST 11:54    
Evgeniy Babitskiy GOAL 11:54    
Gennady Malaschenko ASSIST 12:12    
Georgiy Badalyan GOAL 12:12    
Kirill Malaschenko FOUL 12:26    
    15:53 ASSIST Vasiliy Doronin
    15:53 GOAL Alexander Lyubimov
Kirill Malaschenko ASSIST 25:50    
Gennady Malaschenko GOAL 25:50    
    29:17 ASSIST Andrei Revatskiy
    29:17 GOAL Otar Sahokyja